Informacja

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Urszulinie informuje, że zbliża się okres składania wniosków o świadczenie wychowawcze tzw. 500+ oraz o świadczenie dobry start tzw. 300+, a także zasiłek rodzinny oraz fundusz alimentacyjny.

Wzorem lat ubiegłych uprzejmie Państwa prosimy o wcześniejsze pobranie wniosków (są już dostępne) oraz zapisanie się na dogodny termin ich złożenia w siedzibie GOPS Urszulin (pokój nr 2) lub telefonicznie pod nr 82 592 00 06.

czytaj dalej…

Informacja
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Urszulinie informuje, że w biuletynie informacji publicznej została umieszczona informacja dla pracowników dotycząca równego traktowania w zatrudnieniu, aby przejść do biuletynu kliknij tutaj lub zapoznać się z informacją kliknij tutaj.
Regulamin FŚS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Urszulinie informuje, że w biuletynie informacji publicznej został umieszczony zakładowy regulamin funduszu świadczeń socjalnych, aby przejść do biuletynu kliknij tutaj

Aktualności

INFORMACJA – 24 grudnia 2020 r.

Informujemy, że w dniu 24 grudnia 2020 r. (czwartek) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Urszulinie będzie nieczynny.


Informacja o zajęciach w Klubie Seniora

Uprzejmie informujemy, że w związku z epidemią COVID-19 wszystkie zajęcia w Klubie Seniora, Andrzejów 50a w dniach od 01.12.2020 do 31.12.2020 zostają zawieszone, wedle zaleceń Wojewody Lubelskiego.


Informacja o zajęciach w Klubie Seniora

Uprzejmie informujemy, że w związku z epidemią COVID-19 wszystkie zajęcia w Klubie Seniora, Andrzejów 50a w dniach od 14.11.2020 do 30.11.2020 zostają zawieszone, wedle zaleceń Wojewody Lubelskiego.


Informacja o zajęciach w Klubie Seniora

Uprzejmie informujemy, że w związku z epidemią COVID-19 wszystkie zajęcia w Klubie Seniora, Andrzejów 50a w dniach od 02.11.2020 do 13.11.2020 zostają zawieszone, wedle zaleceń Wojewody Lubelskiego.


I N F O R M A C J A

Informujemy, że w związku z wprowadzeniem na terenie powiatu włodawskiego ograniczeń związanych z epidemią koronawirusa powodującego chorobę COVID-19 (tzw. „czerwona strefa”) wprowadza się ograniczenia dostępu do budynków użyteczności publicznej w tym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Urszulinie.

Od dnia 27 października 2020 r. do odwołania Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Urszulinie przyjmuje interesantów TYLKO W SPRAWACH PILNYCH, WYMAGAJĄCYCH OSOBISTEGO WSTAWIENNICTWA W OŚRODKU.

Przyjmowanie dokumentów odbywa się w wyznaczonym miejscu budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Urszulinie.

oraz ePUAP: Elektroniczna Skrzynka Podawcza – /GOPSUrszulin/SkrytkaESP
e-mail:  gops@gops-urszulin.pl fax: 82 592 00 14
Obsługa interesantów od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-12:00
Informacji udzielamy również telefonicznie: 82 571 30 44 – sekretariat


Wspieraj seniora

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zwraca się z uprzejmą prośbą do mieszkańców gminy Urszulin, którzy chcą pomóc osobom starszym z naszej gminy do zgłaszania się na wolontariusza w akcji #WspierajSerniora.

Zgłoszenie chęci pomocy można dokonać w siedzibie Ośrodka lub wypełnić ankietę znajdującej się na stronie wspierajseniora.pl


Informacja o świadczeniu wychowawczym – 500+

Uprzejmie informujemy, że świadczenie wychowawcze (500+) w miesiącu październiku są wypłacone w dwóch terminach. Druga wypłata zostanie zrealizowana do 30.10.2020 r. (w terminie ustawowym zgodnie z przekazaną Państwu informacją o przyznaniu świadczeń wychowawczych). Za niedogodności przepraszamy.


Informacja o zajęciach w Klubie Seniora

Uprzejmie informujemy, że w związku z epidemią COVID-19 wszystkie zajęcia w Klubie Seniora, Andrzejów 50a w dniach od 19.10.2020 do 30.10.2020 zostają zawieszone, wedle zaleceń Wojewody Lubelskiego.


Ogłoszenie o zamiarze zatrudnienia na stanowisko Kierownik Klubu Seniora (umowa na zastępstwo)

W dniu 01.09.2020 r. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Urszulinie ogłasza zamiar zatrudnienia na stanowisko Kierownik Klubu Seniora w związku z koniecznością zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy.

Realizacja Projektu ,,Nie jesteśmy sami – kompleksowy program wsparcia osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych z Gminy Urszulin” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014- 2020.

Szczegóły w załącznikach:


Poszukiwane rodziny wspierającej

W oparciu o art. 29 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 2020 poz. 821) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Urszulinie poszukuje rodzin wspierających, które bezinteresownie chciałyby pomóc innym w poszukiwaniu rozwiązań trudnych sytuacji.

Zadaniem rodzin wspierających jest pomoc rodzinom, które mają trudności w opiece i wychowaniu dzieci, jak również w szeroko pojętym funkcjonowaniu w społeczeństwie. Rodziny wspierające pomagają przede wszystkim w oparciu o własne zasoby i umiejętności, posiadaną wiedzę z zakresu prawidłowego wychowywania dzieci i realizowane wzorce funkcjonowania rodziny. Jest to forma towarzyszenia rodzinie mającej trudności w opiece i wychowywaniu dzieci i tworzenia dla niej wsparcia. Pomoc może dotyczyć doradztwa w stosowaniu określonych metod wychowywania dzieci, organizacji czasu rodziny, racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami, prowadzeniu gospodarstwa domowego, kształtowania i wypełniania podstawowych ról społecznych itp.

Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może być powierzone osobom z bezpośredniego otoczenia dziecka, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.

Rodzina wspierająca nie realizuje swoich działań zawodowo, lecz poprzez towarzyszenie rodzinie mającej trudności w opiece i wychowaniu dzieci na podstawie własnej chęci pomocy innym.

Kandydaci na rodziny wspierające proszeni są o zgłoszenie swojej gotowości do udziału w procesie pomocy rodzinom wspieranym poprzez złożenie wniosku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Urszulinie, ul. Lubelska 31, 22-234 Urszulin

Ogłoszenie o poszukiwaniu kandydatów dostępnej jest na stronie BIP Ośrodka i jest ważne do odwołania.

Załączniki:


Informacja – kolonie dla dzieci rolników

Stowarzyszenie im. Teresy Kras organizuje kolonie dla dzieci rolników dofinansowane z Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników.

Tegoroczna propozycja wypoczynku letniego.

Miejsce: Rzucewo

Termin: 02.08.2020r. – 11.08.2020r. lub 12.08.2020r. – 21.08.2020r.

Liczba miejsc dla dzieci rolników (ubezpieczonych w KRUS): 10

Opłata dla dzieci rolników: 400 zł

Zgłoszenia chęci uczestnictwa dziecka należy dokonać do dnia 10.07.2020 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Urszulinie tel. kontaktowy /82/ 571 30 44 – Pani Greta Redko.

Informacje do pobrania:


Informacja

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW:

 • elektronicznie – od dnia 01 lipca 2020 r.
 • tradycyjnie – od dnia 03 sierpnia 2020 r.

UWAGA!

Osoby, które aktualnie pobierają  500+ nie muszą składać w 2020 r. nowych wniosków (wyjątek to świeżo upieczeni rodzice lub kolejne dziecko w rodzinie).

——————————————————————————————————————–

Zasiłek rodzinny

Wzorem lat ubiegłych przyjmowanie wniosków odbywać się będzie w siedzibie GOPS Urszulin w wyznaczonym dla każdej osoby terminie. Dlatego uprzejmie Państwa prosimy o wcześniejsze pobranie wniosków. Na wniosku umieszczona będzie informacja z datą oraz godziną jego złożenia.

W zawiązku z trwającym stanem zagrożenia epidemicznego oraz w trosce o wspólne bezpieczeństwo prosimy Państwa o dostosowanie się do wyznaczonych terminów.

——————————————————————————————————————–

300+

Wnioski można złożyć elektronicznie już od 01 lipca 2020 r. oraz tradycyjnie (w siedzibie GOPS Urszulin) od 03 sierpnia 2020 r. Osoby, które będą składać wnioski tradycyjnie, prosimy o wcześniejsze pobranie druków w siedzibie GOPS Urszulin lub ze strony internetowej www.gops-urszulin.pl.

Wypełnione wnioski w wersji papierowej będzie można zostawić w siedzibie GOPS Urszulin w godzinach od 7.30. do 15.30 w wyznaczonym miejscu (pojemniku) bez konieczności zapisywania się na termin ich złożenia. W związku z tym prosimy o dokładne wypełnianie wniosków w szczególności danych adresowych szkół

Przypominamy, że świadczenie 300+ nie przysługuje na dziecko w przedszkolu w zerówce oraz studentom. Wnioski na 300+ można składać do dnia 30 listopada 2020 r.

——————————————————————————————————————–

500+

Osoby, które aktualnie pobierają 500+ nie muszą składać w 2020 r. nowych wniosków, gdyż świadczenie to zostało przyznane do dnia 31.05.2021 r. lub ukończenia przez dziecko  18 r. życia (wyjątek to świeżo upieczeni rodzice lub kolejne dziecko w rodzinie).

Nowe wnioski o 500+ składamy dopiero od 01 lutego 2021 r. – drogą elektroniczną, a od 01 kwietnia 2021 r. – drogą tradycyjną.

——————————————————————————————————————–

Fundusz alimentacyjny

Wnioski będzie można złożyć elektronicznie od 01 lipca 2020 r. oraz tradycyjnie (w siedzibie GOPS Urszulin) od 03 sierpnia 2020 r.

——————————————————————————————————————–

Szczegółowe informacje pod nr telefonu (82) 592 00 06


Informacja – bezpłatne wsparcie psychologiczne i psychiatryczne online

Bezpłatne wsparcie psychologiczne, psychiatryczne, radcy prawnego, doradcy zawodowego, pracowników socjalnych, pielęgniarki, online dla osób przeżywających kryzys psychiczny w sytuacji zagrożenia epidemicznego oferuje codziennie Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego we Włodawie. Specjaliści będą pomagać zdalnie potrzebującym przez Skype’a, WhatsApp lub – jeśli ktoś nie korzysta z tych narzędzi – telefonicznie.

W okresie stanu epidemicznego związanego z pandemią SARS-CoV-2 ze wsparcia mogą skorzystać wszyscy potrzebujący, np.: nauczyciele, uczniowie, przedsiębiorcy, służby medyczne, osoby samotne, bezrobotne, krzywdzone psychicznie i fizycznie oraz chorzy, będących pod nadzorem epidemiologicznym, ich rodziny i wszyscy, którzy przeżywają silny lęk, obniżenie nastroju lub kryzys emocjonalny spowodowany obecną sytuacją.

Wszyscy specjaliści zapewniają pełną dyskrecję. Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego we Włodawie udostępnia trzy numery telefonów, pod którymi można zgłaszać chęć kontaktu ze specjalistą:

Infolinia Centrum 508 767 006

Rejestracja Centrum 508 767 070

Kierownik Centrum 661 280 100


I N F O R M A C J A

Informujemy, że z uwagi na rozprzestrzenianie się koronawirusa powodującego chorobę COVID-19 wprowadza się ograniczenia dostępu do budynków użyteczności publicznej w tym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Urszulinie.

Od dnia 13 marca 2020 r. do odwołania Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Urszulinie przyjmuje interesantów TYLKO W SPRAWACH PILNYCH, WYMAGAJĄCYCH OSOBISTEGO WSTAWIENNICTWA W OŚRODKU

Przyjmowanie dokumentów odbywa się w wyznaczonym miejscu budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Urszulinie.

oraz ePUAP: Elektroniczna Skrzynka Podawcza – /GOPSUrszulin/SkrytkaESP
e-mail:  gops@gops-urszulin.pl
 Fax: 82 592 00 14
Obsługa interesantów od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-12.00
Informacji udzielamy również telefonicznie: 82 571 30 44 – sekretariat

Ponadto informujemy, że osoby przebywające w kwarantannie domowej w szczególności: samotne, starsze, niepełnosprawne mogą nawiązać kontakt z pracownikami GOPS w Urszulinie pod nr tel.: 500-497-555 w godz. 7.30 – 19.00


APELUJEMY O ROZWAGĘ I OGRANICZENIE WIZYT W URZĘDACH

Z uwagi na poważne zagrożenie zakażenia koronawirusem powodującym chorobę COVID-19, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Urszulinie apeluje o rozważenie możliwości telefonicznej lub internetowej komunikacji z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Urszulin, jeśli nie ma potrzeby osobistej wizyty w celu załatwienia spraw urzędowych.

Prośba jest szczególnie skierowana do osób, które wykazują oznaki choroby lub w ostatnim czasie wróciły z miejsc zagrożonych koronawirusem, a także miały osobisty kontakt z osobami, które przebywały poza granicami kraju.

Prosimy o kontakt mailowy:       gops@gops-urszulin.pl

lub telefoniczny: sekretariat      82 571 30 44


Informacja służb sanitarnych dotycząca koronawirusa

W związku z odnotowaną serią zachorowań wywołanych koronawirusem 2019 nCoV w Chinach oraz z pojawiającymi się przypadkami zachorowań w innych krajach informujemy, że zasady postępowania z osobami podejrzanymi o zakażenie nowym koronawirusem zostały sporządzone i umieszczone na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego w Warszawie.

Informacja o podstawowych środkach ochronnych oraz sposobów ograniczenia ryzyka zakażenia dostępne są również na stronie Ministerstwa Zdrowia poświęconej koronawirusowi oraz na stronie Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie.

ZALECENIA MINISTERSTWA ZDROWIA

Jednocześnie informujemy, że Narodowy Fundusz Zdrowia uruchomił całodobową infolinię o postępowaniu w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem. Numer infolinii to 800 190 590.

Często myj ręce używając mydła i wody, a jeśli nie masz do nich dostępu, używaj płynów/żeli na bazie alkoholu (min. 60%). Dlaczego? Mycie rąk ww. metodami zabija wirusa, jeśli znajduje się on na rękach.

Stosuj odpowiednie zasady ochrony podczas kaszlu i kichania

Podczas kaszlu i kichania zakryj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – natychmiast wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyj ręce używając mydła i wody, a jeśli nie masz do nich dostępu – płynów/żeli na bazie alkoholu (min. 60%).
Dlaczego? Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków i wirusów. Jeśli kichasz lub kaszlesz w dłonie, możesz zanieczyścić przedmioty lub dotykane osoby. 

Zachowaj bezpieczną odległość

Zachowaj co najmniej 1 metr odległości między sobą a innymi ludźmi, szczególnie tymi, którzy kaszlą, kichają i mają gorączkę.
Dlaczego? Gdy ktoś zarażony wirusem powodującym chorobę układu oddechowego, taką jak COVID-19, kaszle lub kicha, wydala pod ciśnieniem małe kropelki śliny i śluzu zawierające wirusa. Jeśli jesteś zbyt blisko, istnieje ryzyko, że możesz wdychać wirusa.

Unikaj dotykania oczu, nosa i ust

Dlaczego? Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być skażone wirusem. Jeśli dotkniesz oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, możesz przenieść wirusa z powierzchni na siebie.

Jeśli masz gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu, zasięgnij pomocy medycznej

Jeśli masz gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu, zasięgnij pomocy medycznej zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie tutaj.
Dlaczego? Objawy ze strony układu oddechowego z towarzyszącą gorączką mogą mieć wiele przyczyn np. wirusową (wirusy grypy, adenowirusy, rynowirusy,  koronawirusy, wirusy paragrypy) czy bakteryjną (pałeczka Haemophilus influenzaea, pałeczka krztuśca, chlamydia, mykoplazama).

Jeśli masz łagodne objawy ze strony układu oddechowego i nie podróżowałeś do Chin

Jeśli masz łagodne objawy ze strony układu oddechowego i nie podróżowałeś do Chin, pamiętaj o stosowaniu podstawowych zasad ochrony podczas kaszlu, kichania oraz higieny rąk i pozostań w domu do czasu powrotu do zdrowia, jeśli to możliwe.

Chroń siebie i innych przed zachorowaniem

Podejrzenie zakażenie SARS-Cov-2 jest powiązane:

 • z podróżowaniem po obszarze Chin, w którym zgłoszono przypadki zakażenia SARS-Cov-2,
  lub
 • bliskim kontaktem z kimś, kto podróżował po Chinach i ma objawy ze strony układu oddechowego.

Zachęcamy do zapoznania się informacjami zamieszczanymi  na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego, m.in. z „Komunikatem dla podróżujących”, „Zasadami postępowania z osobami podejrzanymi o zakażenie nowym koronawirusem 2019-nCoV MEDYCZNE”oraz „Zasadami  postępowania z osobami podejrzanymi o zakażenie nowym koronawirusem 2019-nCoV W PODRÓŻY LOTNICZEJ ”.

Maseczki

Nie zaleca się używania masek na twarz przez zdrowych ludzi w celu zapobieżenia rozprzestrzenianiu się SARS-Cov-2

Noszenie maseczki zasłaniającej usta i nos może pomóc ograniczyć rozprzestrzenianie się niektórych chorób układu oddechowego. Jednak stosowanie samej maseczki nie gwarantuje powstrzymania infekcji i powinno być połączone ze stosowaniem innych środków zapobiegawczych, w tym higieną rąk i zasadami ochrony podczas kaszlu czy kichania (patrz wyżej) oraz unikaniem bliskiego kontaktu z innymi ludźmi (co najmniej 1 metr odległości). Światowa Organizacja Zdrowia doradza racjonalne stosowanie maseczek.

Używaj maseczek tylko wtedy, gdy masz objawy ze strony układu oddechowego (kaszel lub kichanie), podejrzewasz u siebie infekcję SARS-Cov-2 przebiegającą z łagodnymi objawami lub opiekujesz się osobą z podejrzeniem infekcji SARS-Cov-2.

Sprzęt ochrony układu oddechowego powinien być oznakowany znakiem CE, który potwierdza, że został prawidłowo zaprojektowany i skonstruowany, wykonany z właściwych materiałów.


Informacja o naborze na stanowisko kierownik Klubu Seniora 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Urszulinie informuje o wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko kierownik Klubu Seniora w ramach projektu ,,Nie jesteśmy sami – kompleksowy program wsparcia osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych z Gminy Urszulin’’ , szczegóły kliknij tutaj.


Zapraszamy do składania ofert na stanowisko Kierownik Klubu Seniora

W dniu 22.08.2019 r. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Urszulinie zaprasza do składania ofert na stanowisko Kierownik Klubu Seniora w związku z realizacją Projektu ,,Nie jesteśmy sami – kompleksowy program wsparcia osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych z Gminy Urszulin” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014- 2020.

Szczegóły w załącznikach:


Zaproszenie do składania ofert w ramach rozeznania rynku – zakup sprzętu elektronicznego

W dniu 05.07.2019 r. Gminny  Ośrodek Pomocy Społecznej w Urszulinie  zaprasza do złożenia wyceny na zakup sprzętu elektronicznego w ramach realizacji projektu „Nie jesteśmy sami – kompleksowy program wsparcia osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych z Gminy Urszulin nr projektu RPLU.11.02.00-06-0061/18 dofinansowanego ze źródeł programu RPOWL na lata 2014-2020, Numer i nazwa Osi priorytetowej: 11 Włączenie społeczne; Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne, szczegóły w załącznikach.

Oferty należy składać w formie pisemnej do dnia 12.07.2019 r. do godz. 15.30 w sekretariacie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Urszulinie, ul. Lubelska 31. Dokumenty będą przyjmowane w dni powszednie w godzinach pracy ośrodka tj. 7.30-15.30 Zamawiający dopuszcza również składanie ofert faksem lub e-mailem.

Załącznik:

Z poważaniem,

Marzena Trzaskowska

Kierownik GOPS Urszulin


Informacja  o wyniku rozeznania rynku – zakup sprzętu elektronicznego

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Urszulinie informuje, o wyniku przeprowadzonego rozeznania rynku – zakup sprzętu elektronicznego w ramach projektu ,,Nie jesteśmy sami – kompleksowy program wsparcia osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych z Gminy Urszulin’’. W dniu 02.07.2019 r. do godz. 15:30 nie wpłynęła żadna oferta.


Zaproszenie do składania ofert w ramach rozeznania rynku – zakup sprzętu elektronicznego

W dniu 25.06.2019 r. Gminny  Ośrodek Pomocy Społecznej w Urszulinie  zaprasza do złożenia wyceny na zakup sprzętu elektronicznego w ramach realizacji projektu „Nie jesteśmy sami – kompleksowy program wsparcia osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych z Gminy Urszulin nr projektu RPLU.11.02.00-06-0061/18 dofinansowanego ze źródeł programu RPOWL na lata 2014-2020, Numer i nazwa Osi priorytetowej: 11 Włączenie społeczne; Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne, szczegóły w załącznikach.

Oferty należy składać w formie pisemnej do dnia 02.07.2019 r. do godz. 15.30 w sekretariacie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Urszulinie, ul. Lubelska 31. Dokumenty będą przyjmowane w dni powszednie w godzinach pracy ośrodka tj. 7.30-15.30 Zamawiający dopuszcza również składanie ofert faksem lub e-mailem.

Załącznik:

Z poważaniem,

Marzena Trzaskowska

Kierownik GOPS Urszulin


Zaproszenie do składania ofert w ramach rozeznania rynku – zakup sprzętu rehabilitacyjnego

W dniu 25.06.2019 r. Gminny  Ośrodek Pomocy Społecznej w Urszulinie  zaprasza do złożenia wyceny na zakup sprzętu rehabilitacyjnego w ramach realizacji projektu „Nie jesteśmy sami – kompleksowy program wsparcia osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych z Gminy Urszulin nr projektu RPLU.11.02.00-06-0061/18 dofinansowanego ze źródeł programu RPOWL na lata 2014-2020, Numer i nazwa Osi priorytetowej: 11 Włączenie społeczne; Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne, szczegóły w załączniku.

Oferty należy składać w formie pisemnej do dnia 02.07.2019 r. do godz. 15.30 w sekretariacie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Urszulinie, ul. Lubelska 31. Dokumenty będą przyjmowane w dni powszednie w godzinach pracy ośrodka tj. 7.30-15.30 Zamawiający dopuszcza również składanie ofert faksem lub e-mailem.

Załącznik:

Z poważaniem,

Marzena Trzaskowska

Kierownik GOPS Urszulin


Informacja o wyniku rozeznania rynku – zakup instrumentów/sprzętu muzycznego

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Urszulinie informuje, o wyniku przeprowadzonego rozeznania rynku – zakup instrumentów/sprzętu muzycznego w ramach projektu ,,Nie jesteśmy sami – kompleksowy program wsparcia osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych z Gminy Urszulin’’, szczegóły kliknij tutaj.


Informacja  o wyniku rozeznania rynku – zakup sprzętu elektronicznego

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Urszulinie informuje, o wyniku przeprowadzonego rozeznania rynku – zakup sprzętu elektronicznego w ramach projektu ,,Nie jesteśmy sami – kompleksowy program wsparcia osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych z Gminy Urszulin’’. W dniu 19.06.2019 r. do godz. 15:30 nie wpłynęła żadna oferta.


Informacja o wyniku rozeznania rynku – zakup wyposażenia/mebli

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Urszulinie informuje, o wyniku przeprowadzonego rozeznania rynku na zakup wyposażenia/mebli w ramach realizacji projektu „Nie jesteśmy sami – kompleksowy program wsparcia osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych z Gminy Urszulin, szczegóły kliknij tutaj.


Zaproszenie do składania ofert w ramach rozeznania rynku – zakup instrumentów/sprzętu muzycznego

W dniu 14.06.2019 r. Gminny  Ośrodek Pomocy Społecznej w Urszulinie  zaprasza do złożenia wyceny na zakup instrumentów/sprzętu muzycznego w ramach realizacji projektu „Nie jesteśmy sami – kompleksowy program wsparcia osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych z Gminy Urszulin nr projektu RPLU.11.02.00-06-0061/18 dofinansowanego ze źródeł programu RPOWL na lata 2014-2020, Numer i nazwa Osi priorytetowej: 11 Włączenie społeczne; Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne, szczegóły w załącznikach.

Oferty należy składać w formie pisemnej do dnia 21.06.2019 r. do godz. 15.30 w sekretariacie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Urszulinie, ul. Lubelska 31. Dokumenty będą przyjmowane w dni powszednie w godzinach pracy ośrodka tj. 7.30-15.30 Zamawiający dopuszcza również składanie ofert faksem lub e-mailem.

Załącznik:

Z poważaniem,

Marzena Trzaskowska

Kierownik GOPS Urszulin


Zaproszenie do składania ofert w ramach rozeznania rynku – zakup sprzętu elektronicznego

W dniu 12.06.2019 r. Gminny  Ośrodek Pomocy Społecznej w Urszulinie  zaprasza do złożenia wyceny na zakup sprzętu elektronicznego w ramach realizacji projektu „Nie jesteśmy sami – kompleksowy program wsparcia osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych z Gminy Urszulin nr projektu RPLU.11.02.00-06-0061/18 dofinansowanego ze źródeł programu RPOWL na lata 2014-2020, Numer i nazwa Osi priorytetowej: 11 Włączenie społeczne; Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne, szczegóły w załącznikach.

Oferty należy składać w formie pisemnej do dnia 19.06.2019 r. do godz. 15.30 w sekretariacie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Urszulinie, ul. Lubelska 31. Dokumenty będą przyjmowane w dni powszednie w godzinach pracy ośrodka tj. 7.30-15.30 Zamawiający dopuszcza również składanie ofert faksem lub e-mailem.

Załącznik:

Z poważaniem,

Marzena Trzaskowska

Kierownik GOPS Urszulin


Zaproszenie do składania ofert w ramach rozeznania rynku – zakup wyposażenia/mebli

W dniu 11.06.2019 r. Gminny  Ośrodek Pomocy Społecznej w Urszulinie  zaprasza do złożenia wyceny na zakup wyposażenia/mebli w ramach realizacji projektu „Nie jesteśmy sami – kompleksowy program wsparcia osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych z Gminy Urszulin nr projektu RPLU.11.02.00-06-0061/18 dofinansowanego ze źródeł programu RPOWL na lata 2014-2020, Numer i nazwa Osi priorytetowej: 11 Włączenie społeczne; Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne, szczegóły w załączniku.

Oferty należy składać w formie pisemnej do dnia 18.06.2019 r. do godz. 15.30 w sekretariacie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Urszulinie, ul. Lubelska 31. Dokumenty będą przyjmowane w dni powszednie w godzinach pracy ośrodka tj. 7.30-15.30 Zamawiający dopuszcza również składanie ofert faksem lub e-mailem.

Załącznik:

Z poważaniem,

Marzena Trzaskowska

Kierownik GOPS Urszulin


INFORMACJA

dla mieszkańców Gminy Urszulin

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Urszulinie informuje, że zbliża się okres składania wniosków o świadczenie wychowawcze tzw. 500+ oraz o świadczenie dobry start tzw. 300+ , a także zasiłek rodzinny oraz fundusz alimentacyjny.

Wzorem lat ubiegłych uprzejmie Państwa prosimy o wcześniejsze pobranie wniosków (są już dostępne) oraz zapisanie się na dogodny termin ich złożenia w siedzibie GOPS Urszulin (pokój nr 2) lub telefonicznie pod nr 82 592 00 06.

Wnioski w formie papierowej przyjmowane będą w siedzibie GOPS Urszulin  (pokój nr 2) od dnia 01 sierpnia 2019 r.

Wnioski można także złożyć w formie elektronicznej już od 01 lipca 2019 r. za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl znajdującego się na stronie Ministerstwa Rodziny oraz między innymi bankowości elektronicznej.

Złożenie wniosków o 500+ w terminie do 30 września 2019 r. gwarantuje wypłatę wyrównania świadczeń począwszy od miesiąca lipca 2019 r.

Ponadto informujemy, że od dnia 01 lipca 2019 r. świadczenie wychowawcze 500+ będzie przysługiwało wszystkim dzieciom do 18. roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.

Natomiast świadczenie 300 + przysługuje raz w roku dzieciom w wieku do 20 roku życia rozpoczynającym nowy rok szkolny lub 24 r. życia w przypadku dzieci niepełnosprawnych. Świadczenie 300+ nie przysługuje na dziecko w przedszkolu oraz tzw. zerówce.

Uprzejmie prosimy aby wypełniając wniosek o świadczenie dobry stary ( 300+) wpisywać we wskazane miejsca rodzaj szkół oraz dokładne dane adresowe szkół.

Wnioski do pobrania:


Informacja o wyniku zapytania ofertowego na przygotowanie pomieszczeń na potrzeby Klubu Seniora

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Urszulinie informuje, o wyniku przeprowadzonego zapytania na przygotowanie pomieszczeń na potrzeby Klubu Seniora w związku z realizacją projektu „Nie jesteśmy sami – kompleksowy program wsparcia osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych z Gminy Urszulin”, szczegóły kliknij tutaj.


Informacja o wyniku zapytania ofertowego na świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Urszulinie informuje, o wyniku przeprowadzonego zapytania na świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania związane z wykonaniem przez Zamawiającego zadań w ramach projektu „Nie jesteśmy sami – kompleksowy program wsparcia osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych z Gminy Urszulin”, szczegóły kliknij tutaj.


Zapraszamy do składania ofert na przygotowanie pomieszczeń na potrzeby Klubu Seniora

W dniu 08.05.2019 r. Gmina Urszulin realizator Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Urszulinie zaprasza do składania ofert na przygotowanie pomieszczeń na potrzeby Klubu Seniora w związku z realizacją Projektu ,,Nie jesteśmy sami – kompleksowy program wsparcia osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych z Gminy Urszulin” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014- 2020.

Szczegóły w załącznikach:

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na świadczenie usług opiekuńczych

W dniu 08.05.2019 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Urszulinie realizator projektu zaprasza Oferentów do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania związane z wykonaniem przez Zamawiającego zadań w ramach  projektu ,,Nie jesteśmy sami – kompleksowy program wsparcia osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych z Gminy Urszulin” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014- 2020.

Szczegóły w załącznikach:


Zawiadomienie o wyniku zapytania ofertowego „Przygotowanie pomieszczeń na potrzeby Klubu Seniora”

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Urszulinie informuje, o wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego pn. „Przygotowanie pomieszczeń na potrzeby Klubu Seniora” w ramach projektu ,,Nie jesteśmy sami – kompleksowy program wsparcia osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych z Gminy Urszulin’’, szczegóły kliknij tutaj.


Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na świadczenie usług opiekuńczych

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Urszulinie realizator projektu zaprasza Oferentów do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania związane z wykonaniem przez Zamawiającego zadań w ramach  projektu ,,Nie jesteśmy sami – kompleksowy program wsparcia osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych z Gminy Urszulin” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014- 2020.

Szczegóły w załącznikach:


Zapraszamy do składania ofert na przygotowanie pomieszczeń na potrzeby Klubu Seniora

Gmina Urszulin realizator Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Urszulinie zaprasza do składania ofert na przygotowanie pomieszczeń na potrzeby Klubu Seniora w związku z realizacją Projektu ,,Nie jesteśmy sami – kompleksowy program wsparcia osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych z Gminy Urszulin” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014- 2020.

Szczegóły w załącznikach:


Informacja o wyborze oferty na stanowisko Pracownik socjalny 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Urszulinie informuje, że wyniku przeprowadzonego rozeznania rynku na stanowisko pracownik socjalny w ramach projektu ,,Nie jesteśmy sami – kompleksowy program wsparcia osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych z Gminy Urszulin’’ została wybrana najlepsza oferta, szczegóły kliknij tutaj.


Zapraszamy do składania ofert na stanowisko Pracownik socjalny

Gmina Urszulin realizator Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Urszulinie zaprasza do składania ofert na stanowisko Pracownik socjalny w związku z realizacją Projektu ,,Nie jesteśmy sami – kompleksowy program wsparcia osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych z Gminy Urszulin” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014- 2020.

Szczegóły w załącznikach:


Informacja o naborze osób do projektu

 ,, Nie jesteśmy sami – kompleksowy program wsparcia osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych z Gminy Urszulin’’.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Urszulinie uprzejmie informuje, iż prowadzi nabór uczestników do projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, ,,Nie jesteśmy sami – kompleksowy program wsparcia osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych z Gminy Urszulin’’.

Wsparciem objętych zostanie 65 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (w tym 40 kobiet) oraz 15 opiekunów faktycznych ( w tym 10 kobiet).

W ramach projektu prowadzone będą następujące działania:

Usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania dla 15 osób niesamodzielnych, obejmujące: pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, pielęgnację zaleconą przez lekarza, zapewnienie kontaktów z otoczeniem, itp. oraz inne w zależności od potrzeb.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania dla 8 osób wymagających pomocy innych osób, obejmujące usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, wykonywane przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym – obejmować będą m. in. wsparcie: rehabilitacyjne, psychologiczne i specjalistyczne pielęgniarskie.

Centrum wsparcia dla 15 opiekunów faktycznych, świadczące następujące usługi: Szkolenia w tematach: metody pielęgnacyjne – opieka nad osobą niesamodzielną, sposoby aktywizowania podopiecznych, metody pracy z podopiecznym cierpiącym na deficyty pamięci; spotkania grupowe dla opiekunów faktycznych i zespołów projektowych; wsparcie psychologa; dyżury pracowników socjalnych  i wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego.

Utworzenie Klubu Seniora dla 50 uczestników projektu, usytuowanego na terenie Gminy Urszulin. W Klubie Seniora organizowane będą: warsztaty zajęciowe mające na celu  rozwijanie umiejętności i zainteresowań w grupach; gimnastyka rekreacyjna – m.in. joga, aerobik, ćwiczenia na zdrowy kręgosłup; wyjścia do kina/teatru/na basen; biblioteczka; kącik telewizyjny.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków uczestnictwa znajdują się w regulaminie poniżej.


Informacja – 24 grudnia 2018 r.

Informujemy,  że w dniu 24 grudnia 2018 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Urszulinie będzie nieczynny.


Program „Dobry start”

Dla kogo wsparcie?

Świadczenie „Dobry Start” przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia. Co ważne, rodzina będzie mogła liczyć na wsparcie niezależnie od posiadanego dochodu.

Jak dostać świadczenie „Dobry Start”?

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić rodzic, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

czytaj dalej…


Program „Czyste Powietrze”

W związku z podjętymi w kraju działaniami mającymi na celu poprawę jakości powietrza, w tym realizowanymi w ramach przyjętych przez Radę Ministrów rekomendacjami Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów pod nazwą Program „Czyste Powietrze” udostępniamy materiały przygotowane przez:

Ministerstwo Energii

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa

Urząd Regulacji Energetyki

Ministerstwo Środowiska


Nadciąga mróz i śnieg. Zadbajmy o potrzebujących

W związku z spadkami temperatur i pierwszymi opadami śniegu zadbajmy o potrzebujących. To niezwykle ważne, aby w tych dniach i w całym okresie zimowym nikt kto potrzebuje pomocy nie został pozostawiony sam sobie.

Tym samym przypominamy, że w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie funkcjonuje bezpłatny, całodobowy telefon o numerze 987, pod którym można uzyskać informacje na temat miejsc noclegowych, jadłodajni oraz punktów udzielania pomocy rzeczowej i finansowej na terenie województwa lubelskiego dla osób bezdomnych.

Dane teleadresowe podmiotu prowadzącego placówkę noclegową Nazwa placówki Dane teleadresowe placówki noclegowej Typ placówki Ilość miejsc Przeznaczenie placówki Uwagi
Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Chełmskie
ul. Wołyńska 69
22-100 Chełm
tel./fax 82-563-01-12
e-mail: schroniskochelm@op.pl
Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn ul. Wołyńska 69
22-100 Chełm
schronisko 58 mężczyźni Czynne całodobowo przez cały rok. Możliwość zwiększenia miejsc o 4 w okresie zimowym.
Stowarzyszenie „Monar” Zarząd Główny
ul. Nowolipki 9B
00-151 Warszawa
tel. 22-635-95-09
fax 22-530-62-81
e-mail: biuro@monar.org
Stowarzyszenie MONAR-Ośrodek Pomocy Bliźniemu MARKOT ul. Kąpieliskowa 28
22-100 Chełm
tel. kom. 512-026-291
chelm@monar.org
schronisko 50 kobiety, mężczyźni Czynne całodobowo przez cały rok. W okresie zimowym możliwość zwiększenia miejsc o 10.

Wykaz wszystkich placówek zapewniających miejsca noclegowe na terenie województwa lubelskiego znajduje się tutaj: wykaz placówek


Wnioski – informacja

Informujemy, że wnioski w sprawie przyznania świadczenia wychowawczego 500+, świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2017/2018 przyjmowane będą od 1 sierpnia w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Urszulinie ul. Lubelska 31, w pokoju nr 2, od pn. do pt. w godz. 7:30 – 15:30

Wzory wniosków w sprawie przyznania wyżej wymienionych świadczeń do pobrania – tutaj.

Informator 500+ krok po kroku do pobrania – tutaj.

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny /82/ 592-00-06


500 plus – informacja

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Urszulinie uprzejmie informuje, że wnioski programu 500 plus na nowy okres zasiłkowy przyjmowane będą od 1 sierpnia 2017 r. w siedzibie Ośrodka, ul. Lubelska 31, pokój nr 2.

Wzorem roku ubiegłego celem usprawnienia realizacji świadczeń już w miesiącu lipcu br. będzie można pobrać wniosek oraz uzgodnić dogodny termin jego złożenia.

Dodatkowe informacje pod nr tel. /82/ 592-00-06.


Paczki żywnościowe dla osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Urszulinie informuje, że  dla mieszkańców gminy Urszulin wydawane są paczki żywnościowe przez Gminne Koło Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Urszulinie w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa na lata 2014-2020 współfinansowanego z FEAD.

Od 1 stycznia 2017 r. paczki żywnościowe wydawane są do osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji, spełniających przesłanki wskazane w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, których dochód nie przekracza dla:

 • osób samotnie gospodarujących – 1268 zł,
 • osób w rodzinie – 1028 zł.

Paczki wydawane są na podstawie listy osób zakwalifikowanych do pomocy z PO PŻ i aktualnych skierowań wydawanych w siedzibie Ośrodka.

Osoby, które otrzymały paczki żywnościowe w 2016 roku na podstawie skierowań prosi się o ponowną wizytę w siedzibie Ośrodka w celu uzyskania aktualnego skierowania uprawniającego do otrzymania paczek żywnościowych w 2017 roku. 


Informacja 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Urszulinie informuje, że w biuletynie informacji publicznej została umieszczona informacja dla pracowników dotycząca równego traktowania w zatrudnieniu, aby przejść do biuletynu kliknij tutaj lub zapoznać się z informacją kliknij tutaj.


Informacja

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Urszulinie informuje, że nowelizacja ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 277) umożliwia osobom uprawnionym do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekunów osób niepełnosprawnych, dokonanie wyboru – rezygnacje z ubezpieczenia w ZUS i powrót do ubezpieczenia w KRUS osobom pobierającym w/w świadczenia.

Osoby, która przed dniem 1 października 2015 r., tj. przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, nabyła prawo do świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114, 693 i 995) albo do zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2014 r. poz. 567), i podlega z tego tytułu ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym w ZUS na podstawie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, uregulowana jest art. 3 ww. ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Art. 3 ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, umożliwia „powrót” do ubezpieczenia emerytalno-rentowego w KRUS osobom, które w związku z otrzymaniem przed 1 października 2015 r. świadczenia pielęgnacyjnego (lub specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna) i złożonym oświadczeniem o zaprzestaniu prowadzenia gospodarstwa rolnego/wykonywania w nim pracy, utraciły prawo do ubezpieczenia emerytalno-rentowego w KRUS i zostały objęte ubezpieczeniem emerytalno-rentowym w ZUS przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Urszulinie.

 1. Osoba ta, może złożyć wniosek o odstąpienie od ubezpieczenia emerytalnego i rentowego w ZUS i objęcie jej ubezpieczeniem emerytalno-rentowym na wniosek w KRUS – na podstawie nowego tytułu ubezpieczenia wprowadzonego od 1 października 2015 r. w art. 16 ust. 2 pkt 4 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników (nie obowiązuje sformalizowany wzór takiego wniosku).
 2. Wniosek, o którym mowa w pkt 1, osoba zainteresowana może złożyć w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Urszulinie, w terminie do 1 kwietnia 2016 r.
 3. Ośrodek zgodnie ze złożonym wnioskiem, dokonuje wyrejestrowania danej osoby z ubezpieczenia emerytalnego i rentowego w ZUS. W świetle art. 3 ust. 2a ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, objęcie ubezpieczeniem w KRUS na wniosek, a tym samym i wykreślenie przez organ właściwy z ubezpieczenia w ZUSna podstawie art. 3 ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych,następuje od dnia wskazanego we wniosku, nie wcześniej jednak, niż od dnia w którym wniosek został złożony.

Zmiana wysokości kryterium dochodowego osób ubiegających się o świadczenia rodzinne oraz wysokości świadczeń rodzinnych

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Urszulinie informuje, że z dniem 1 listopada 2015 r. zostanie zmieniona wysokość dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy oraz wysokość świadczeń rodzinnych i zasiłku dla opiekuna na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2015 r., szczegółowe informacje kliknij tutaj.


Karta Dużej Rodziny

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych. Przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci – do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności.

czytaj dalej…