Nowy okres zasiłkowy 2023/2024

logo dla komunikatu
  • 29 sierpnia, 2023

Przypominamy, że rozpoczął się nabór wniosków na zasiłek rodzinny wraz z dodatkami oraz fundusz alimentacyjny na nowy okres zasiłkowy 2023/2024. wnioski można składać w formie elektronicznej (poprzez portal Emp@tia) od 1 lipca 2023 r. lub w formie papierowej. Druki wniosków są dostępne na stronie internetowej w zakładce Wnioski. W celu przyśpieszenia procesu rozpatrywania wniosków, wnioski należy składać wraz z kompletem dokumentów.

Prawo do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkiem będzie ustalone na okres od 1 listopada 2023 r. do 30 października 2024 r.

Kryterium dochodowe przy ustalaniu prawa do zasiłku rodzinnego wynosi 674,00 zł, jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne kryterium wynosi 764,00 zł.

W przypadku wniosków złożonych do dnia 31 sierpnia 2023 r., ustalenie prawa oraz wypłata świadczenia nastąpi do 30 listopada 2023r.

W kwestii wniosków złożonych w okresie od 1 września 2023 r. do 31 października 2023 r., ustalenie prawa oraz wypłata świadczenia nastąpi do 31 grudnia 2023 r.

Natomiast w przypadków wniosków złożonych w okresie od 1 listopada 2023r. do 31 grudnia 2023r., ustalenie prawa oraz wypłata świadczenia nastąpi do 29 lutego 2024 r.

Prawo do świadczenia z Funduszu alimentacyjnego będzie ustalone na okres od 1 października  2023 r. do 30 września 2024 r.  

Kryterium dochodowe przy ustalaniu prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego na okres 2023/2024 wynosi 1209 zł.

W przypadku wniosków złożonych do 31 sierpnia 2023 r., ustalenie prawa oraz wypłata świadczeń występuje do  31 października 2023r.

W kwestii wniosków złożonych w okresie od 1 września  2023 r. do 30 września 2023 r., ustalenie prawa oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do 30 listopada 2023 r.

W przypadku wniosków złożonych od 1 października 2023 r. do 31 października 2023 r., ustalenie prawa oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do 31 grudnia 2023r.

W przypadku wniosków złożonych od 1 listopada 2023 r. do 30 listopada 2023 r., ustalenie prawa oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do 31 stycznia 2024 r.

W przypadku wniosków złożonych w okresie od 1 grudnia 2023 r. do 31 stycznia 2024 r., ustalenie prawa oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do 29 lutego 2024 r.

Szczegółowych informacji można uzyskać osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Urszulinie ul. Lubelska 31 w pokoju nr 2 lub pod nr tel.: \82\ 592-00-06.

Skip to content