Dodatek osłonowy

logo dodatku osłonowego

UWAGA!!! Termin składania wniosków na dodatek osłonowy upłynął z dniem 31.10.2022 r.

Dodatek osłonowy został wprowadzony, aby zrekompensować wzrost kosztów energii elektrycznej, cen gazu i żywności, w ramach Rządowej Tarczy Antyinflacyjnej.

Dodatek ten będzie przysługiwał gospodarstwom domowym, które mają przeciętne miesięczne dochody – określane zgodnie z definicją zawartą w ustawie o świadczeniach rodzinnych – nieprzekraczające 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym, bądź 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym. Dodatek osłonowy będzie przysługiwał za okres od dnia 1 stycznia 2022r. do dnia 31 grudnia 2022 r., a jego wysokość będzie zależała od liczby osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego: (400/500 zł* dla jednoosobowego gospodarstwa domowego, 600/750 zł* dla 2-3 osobowego, 850 zł/1062,50 zł* dla 4-5 osobowego i 1150 zł/ 1437,50 zł* dla gospodarstwa składającego się minimum z 6 osób)”

* Kwota dofinansowania uzależniona od źródła ogrzewania. W przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, przysługuje wyższe świadczenie.

Informację telefoniczną można uzyskać, w godzinach pracy Ośrodka, pod nr /82/ 571-30-44

Mieszkańcy, którzy złożyli wniosek do 31 stycznia, otrzymają dodatek osłonowy w dwóch równych ratach do 31 marca i 2 grudnia 2022 r.. W przypadku wniosków złożonych po 31 stycznia 2022 r. dodatek osłonowy będzie wypłacany jednorazowo.

Wzór wniosku o przyznanie dodatku osłonowego znajduje się w załączeniu.

UWAGA!!! Termin składania wniosków na dodatek osłonowy upłynął z dniem 31.10.2022r.

Załącznik:

Skip to content