Realizacja Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027

plakat funduszy europejskich na pomoc żywnościową 2021-2027
  • 6 listopada, 2023

logotyp funduszy europejskich

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Urszulinie informuje, że wraz z rozpoczynającą się nową perspektywą finansowania przedsięwzięć z Unii Europejskiej, kolejny już rok przystąpi do realizacji Pomocy Żywnościowej 2023–2027 – Podprogram 2023, współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

Celem ogólnym operacji w ramach Podprogramu 2023 jest przeciwdziałanie deprywacji materialnej przez udzielanie pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym oraz zapewnianie środków towarzyszących wspierających ich włączenie społeczne w okresie styczeń 2024 r. – październik 2024 r. (termin dystrybucji żywności i kwalifikowania do Podprogramu).

Pomocą żywnościową w Programie mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 235% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj.:

  • 1 823,60 PLN dla osoby samotnie gospodarującej,
  • 1 410,00 PLN dla osoby w rodzinie.

Skierowania do Pomocy Żywnościowej – Podprogram 2023 wydawane są przez pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Urszulinie.

Organizacją, która będzie realizowała skierowania będzie Gminne Koło Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Urszulinie.

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w Programie proszone są o zgłaszanie się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Urszulinie.

Szczegółowe informacje dotyczące Programu znajdą Państwo klikając w link:

Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową lata 2021-2027

Skip to content