„Opieka wytchnieniowa” edycja 2024 – ankieta

logo informacji
  • 7 listopada, 2023

W związku z możliwością przystąpienia przez Gminę Urszulin w 2024 roku do Programu „Opieka wytchnieniowa” finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego prosimy o wypełnienie anonimowej ankiety, która pozwoli ocenić zainteresowanie mieszkańców Gminy Urszulin udziałem w Programie.

Celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami niepełnosprawnymi poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej. Dzięki temu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem dla siebie, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw.

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy zamieszkują we wspólnym gospodarstwie domowym i sprawują bezpośrednią opiekę nad:
  1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  2. dorosłymi  osobami  niepełnosprawnymi  posiadającymi:
  3. orzeczenie o znacznym stopniem niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.) poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.
Program może być  realizowany w dwóch formach:
  1. w formie pobytu dziennego – maksymalna ilość godzin opieki wytchnieniowej na  uczestnika programu wynosi 240 godzin w ciągu roku,
  2. w formie pobytu całodobowego – maksymalna ilość dni opieki wytchnieniowej na uczestnika programu wynosi 14 dni w ciągu roku.
Uczestnik Programu nie ponosi odpłatności za usługę przyznaną w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa”.

Z uwagi na powyższe, osoby zainteresowane uzyskaniem wyżej opisanego rodzaju wsparcia proszone są o wypełnienie ankiety i przesłanie na adres e-mail: gops@gops-urszulin.pl  w terminie do 13 listopada 2023 r. z tytułem wiadomości: „Opieka wytchnieniowa edycja 2024 – ankieta”.

Ankietę można także złożyć w formie papierowej w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Urszulinie: ul. Lubelska 31, 22-234 Urszulin od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30.

Ankieta jest anonimowa i nie stanowi karty zgłoszenia do programu.
Do pobrania:
Skip to content