Stypendium szkolne 2023/2024

katalog wydatków stypendia szkolne 2023/2024
 • 18 sierpnia, 2023

Katalog wydatków kwalifikowanych do stypendium szkolnego 2023/2024

 • zakup podręczników, ćwiczeń szkolnych, lektur szkolnych oraz innych publikacji o charakterze edukacyjnym;
 • zakupu pomocy dydaktycznych min. słowników, atlasów, encyklopedii, globusów, tablic (matematycznych, chemicznych, fizycznych, astronomicznych), map oraz innych publikacji o charakterze edukacyjnym na różnych nośnikach – pomocniczych w realizacji procesu edukacyjnego, z wyjątkiem publikacji hobbistycznych;
 • zakupu przyborów i artykułów szkolnych związanych z procesem edukacji m.in. zeszyty, blok rysunkowy, papier kolorowy, papier milimetrowy, papier techniczny, gumka, temperówka, przypory geometryczne, taśma klejąca, klej, nożyczki, korektor, długopis, pióro, ołówek, kredki, plastelina, modelina, brystol, bibuła, rapidograf, cyrkiel, pisak, flamastry, farby, pędzle, okładki na książki i zeszyty, korektor, dziurkacz, zszywacz, kalkulator, tornister lub plecak szkolny, torba szkolna, worek na obuwie sportowe, piórnik szkolny lub inne artykuły niezbędne na danym etapie (profilu) kształcenia wskazane przez dyrektora szkoły, do której uczęszcza dany uczeń w ilości niezbędnej w procesie edukacji;
 • zakupu komputera lub zestawu komputerowego, laptopa, tabletu, notebooka, ebooka, części do komputera, oprogramowania systemowego, edukacyjnych programów komputerowych, myszki do komputera, klawiatury do komputera, płyt CD, pendrive, modemu, routera, koszt naprawy komputera oraz innych urządzeń związanych z procesem edukacji;
 • zakupu drukarki, skanera, urządzenia wielofunkcyjnego, tuszu/tonera do drukarki, papieru do drukarki;
 • zakupu wyposażenia miejsca do nauki w domu: biurko, krzesło do biurka oraz lampka na biurko;
 • zakupu obuwia sportowego wymaganego na zajęcia wychowania fizycznego (typu tenisówki, halówki, trampki, adidasy – 2 pary na semestr);
 • zakupu stroju sportowego wymaganego na zajęcia wychowania fizycznego:
  • spodenki sportowe (szorty) lub getry(leginsy) sportowe – 2 szt. (na semestr),
  • koszulki sportowe (t-shirt) – 3 szt. (na semestr),
  • dres sportowy lub spodnie dresowe i bluza dresowa – 2 komplety (na semestr),
  • kąpielówki lub kostium pływacki, czepek na basen, okulary pływackie, klapki na basen – 1 szt. (na dany rok szkolny).
 • zakupu innych artykułów niezbędnych do nauki w poszczególnych rodzajach i typach szkół np.: przybory plastyczne (m.in. farby, płótna, blejtramy, pędzle), instrumenty muzyczne, ubiór ochronny (m.in. fartuchy, rękawice, odzież i obuwie robocze)
 • zakupu mundurku szkolnego lub innej odzieży wymaganej przez szkołę związanej ze specyfiką lub profilem szkoły;
 • zakupu stroju galowego na akademie szkolne (dla dziewcząt: np. biała bluzka, spódnica lub spodnie wizytowe, buty wizytowe, dla chłopców: np. biała koszula, spodnie wizytowe lub garnitur, buty wizytowe);
 • zakupu sprzętu sportowego dla uczniów szkół sportowych i mistrzostwa sportowego, ale służący wyłącznie do edukacji sportowej;
 • pokrycia kosztów abonamentu internetowego w miejscu zamieszkania ucznia;
 • opłaty za wyjazd na „ Zieloną Szkołę”, opłaty za wycieczki szkolne, wyjścia, wyjazdy do kina, teatru, na wystawę, gdy wyjazd organizuje szkoła w okresie nauki;
 • opłaty za udział w zajęciach nauki języków obcych lub innych pozaszkolnych zajęciach edukacyjnych;
 • zakupu innego wyposażenia uczniów wymaganego obligatoryjnie przez szkołę w procesie edukacji – uzgodnione i zaakceptowane przez organ realizujący stypendia szkolne.
 • koszty zakwaterowania lub czesnego (internat, bursa)
 • koszty wyżywienia w internacie lub bursie,
 • koszty związane z dojazdem z miejsca zamieszkania ucznia do szkoły lub kolegium i z powrotem.

NIE BĘDĄ REFUNDOWANE WYDATKI O CHARAKTERZE NIEEDUKACYJNYM:

 • odzież i obuwie codziennego użytku (np. kurtki, swetry, czapki, sandały, bielizna osobista, rajstopy),
 • stroje odświętne, np. strój pierwszokomunijny, na studniówkę,
 • meble (np. regały na książki, stojaki na płyty, szafy),
 • kamery internetowe,
 • sprzęt rehabilitacyjny,
 • wkładki ortopedyczne,
 • okulary korekcyjne,
 • śpiwory, namioty,
 • obozy i zimowiska rekreacyjne.

UWAGA!

 • Stypendium szkolne przyznane w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych lub w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania uczniom szkół ponadpodstawowych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych, będzie przekazywane rodzicom, opiekunom prawnym lub pełnoletnim uczniom, jako częściowa lub całkowita refundacja kosztów poniesionych i udokumentowanych zakupów i opłat po przedstawieniu oryginałów rachunków, faktur i innych dowodów potwierdzających poniesione wydatki
 • faktury lub rachunki oprócz danych sprzedawcy oraz kupującego, a także formy i daty płatności powinny zawierać opis produktu pozwalający na jednoznaczną weryfikację charakteru produktu celem zakwalifikowania go jako przedmiotu edukacyjnego, szkolnego bądź jako odzieży sportowej i obuwia sportowego. Jeżeli zakupiony artykuł nie ma takiego przymiotnika w nazwie umieszczonej na fakturze/rachunku, to dopuszcza się na odwrocie faktury/rachunku sporządzenie odpowiedniej adnotacji przez sprzedawcę lub wnioskodawcę, który umieści opis i czytelny podpis
 • dopuszcza się rozliczenie stypendium szkolnego przyznanego na okres wrzesień-grudzień danego roku szkolnego na podstawie faktur, rachunków lub innych dowodów wpłat wystawionych z datą:
  • od lipca poprzedzającego dany rok szkolny zakup podręczników i ćwiczeń szkolnych,
  • od sierpnia poprzedzającego dany rok szkolny zakup pozostałych artykułów
  • od września do czerwca danego roku szkolnego abonament za internet, bilety miesięczne, koszt zakwaterowania i wyżywienia w internacie, bursie.
 • zwrot kosztów abonamentu internetowego (wrzesień – czerwiec) następuje po przedstawieniu imiennych faktur VAT wystawionych na wnioskodawcę wraz z dowodem zapłaty i umową o dostawę internetu w miejscu zamieszkania ucznia.
 • w przypadku dostarczenia rachunków/faktur na kwotę niższą niż przyznane stypendium szkolne, świadczenia zostaną wypłacone jedynie do wysokości dostarczonych dokumentów, zaś w przypadku dostarczenia rachunków/faktur na wyższą kwotę niż przyznane stypendium, świadczenia zostaną wypłacone do wysokości przyznanego stypendium szkolnego.
 • termin rozliczenia stypendium szkolnego przyznanego na okres:
  • od 1 września do 31 grudnia – ustala się do dnia 15 grudnia roku, w którym przyznano stypendium szkolne,
  • od 1 stycznia do 30 czerwca – ustala się do dnia 15 czerwca roku, w którym przyznano stypendium szkolne
Skip to content