Bon energetyczny

logo dla komunikatu
 • 10 lipca, 2024

Od 1 sierpnia 2024 r. możesz złożyć wniosek o przyznanie bonu energetycznego. Bon energetyczny to jednorazowa pomoc finansowa.

Kto może skorzystać z bonu?

Możesz skorzystać z bonu energetycznego, jeśli gospodarujesz samodzielnie, a Twój dochód w 2023 r. był niższy niż 2500 zł miesięcznie.

Jeżeli gospodarujesz wspólnie z innymi osobami, to możesz otrzymać bon pod warunkiem, że w 2023 r. dochód na osobę nie był wyższy niż 1700 zł miesięcznie.

Ważne! Jeśli Twoje dochody nieznacznie przekraczają kwotę 2500 zł lub 1700 zł na osobę, przyznamy Ci bon, ale pomniejszymy go o tyle, o ile przekraczasz kryterium dochodowe. Nazywamy to zasadą „złotówka za złotówkę”.

W przypadku gdy wysokość bonu energetycznego będzie niższa niż 20 zł (według zasady „złotówka za złotówkę”), ten bon nie przysługuje.

Kiedy złożyć wniosek?

Wniosek musisz złożyć między 1 sierpnia 2024 r., a 30 września 2024 r.

Jakie dane musisz wpisać we wniosku
 • imię (imiona) i nazwisko,
 • adres zamieszkania,
 • numer PESEL, jeżeli został Ci nadany lub serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, jeśli nie posiadasz numeru PESEL,
 • obywatelstwo,
 • adres e-mail, jeśli się zgodzisz
 • numer telefonu, jeśli się zgodzisz
 • kwotę miesięcznych dochodów w 2023 r.,
 • informację o głównym źródle ogrzewania domu, które musi być wpisane do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków,
 • numer konta oraz imię i nazwisko jego właściciela, jeśli chcesz otrzymać wypłatę na konto,
 • dane członków gospodarstwa domowego i kwoty ich dochodów w 2023 r.,
 • oświadczenie o tym, że podajesz prawdziwe informacje.

Gdzie złożyć wniosek?

Wniosek o przyznanie bonu energetycznego można składać osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Urszulinie, przez ePUAP lub platformę mObywatel.

Wartość bonu energetycznego

Wartość bonu energetycznego zależy od liczby osób, z którymi mieszkasz oraz rodzaju ogrzewania domu. Jeżeli prowadzisz:

 • gospodarstwo domowe samodzielnie – 300 zł,
 • gospodarstwo domowe 2- lub 3-osobowe – 400 zł,
 • gospodarstwo domowe 4- lub 5-osobowe – 500 zł,
 • gospodarstwo domowe 6-osobowe – 600 zł.

Jeśli główne źródło ogrzewania twojego domu lub mieszkania zasilane energią elektryczną (np. pompa ciepła), otrzymasz dwa razy więcej pieniędzy. Jeżeli prowadzisz:

 • gospodarstwo domowe samodzielnie – 600 zł,
 • gospodarstwo domowe 2- lub 3-osobowe – 800 zł,
 • gospodarstwo domowe 4- lub 5-osobowe – 1000 zł,
 • gospodarstwo domowe 6-osobowe – 1200 zł.

Ważne! Warunkiem otrzymania większego bonu jest wpisanie lub zgłoszenie takiego źródła do CEEB do 1 kwietnia 2024 r. – w przypadku źródeł już działających wcześniej, albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do CEEB.

Pamiętaj, że bon możesz otrzymać tylko 1 raz!

Jak długo będziesz czekać na decyzję?

Na sprawdzenie wniosku mamy 60 dni od dnia, kiedy złożysz prawidłowo wypełniony wniosek.

Jak poinformujemy Cię o przyznaniu bonu?

Informację o przyznaniu bonu energetycznego wyślemy Ci na wskazany adres poczty elektronicznej (e-mail) we wniosku. W przypadku nie wskazania adresu poczty elektronicznej jest możliwość odebrania informacji w siedzibie Ośrodka.

Nieodebranie informacji o przyznaniu bonu energetycznego nie wstrzymuje wypłaty tego bonu.

Jeśli nie będziemy mogli przyznać Ci bonu, wyślemy Ci odmowną decyzję administracyjną. W piśmie umieścimy informację, jak możesz się od tej decyzji odwołać.

Wypłata

Wypłacimy pieniądze na podany przez Ciebie numer konta.

Dodatkowe informacje

Dokonując weryfikacji wniosku o wypłatę bonu energetycznego bierze się pod uwagę w szczególności:

 • Informacje wynikające z deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 • Informacje uzyskane w związku z postępowaniem o przyznanie:
  • świadczeń rodzinnych oraz dodatków do zasiłku rodzinnego,
  • dodatku osłonowego,
  • dodatku mieszkaniowego,
  • dodatku elektrycznego.
 • Dane zgromadzone w rejestrze PESEL.

Jeśli masz pytania o bon, przyjdź lub zadzwoń:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Urszulinie

Lubelska 31

tel.: /82/ 592-00-06 lub /82/ 571-30-44

Skip to content