Stop przemocy, zareaguj

logo informacji
 • 4 lipca, 2024

Jeżeli wobec Ciebie stosowana jest przemoc lub jesteś świadkiem stosowania przemocy w rodzinie zareaguj:

Zespół Interdyscyplinarny  w Urszulinie

siedziba: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Urszulinie, ul. Lubelska 31, 22-234 Urszulin

Gdzie zgłosić się po pomoc:
 • Zespół Interdyscyplinarny  w Urszulinie, ul. Lubelska 31, 22-234 Urszulin tel.: /82/ 592-00-11 | /82/ 592-00-12, e-mail: zi@gops-urszulin.pl
 • Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Urszulinie, ul. Kwiatowa 35, 22-234 Urszulin tel.: /82/ 592-00-08
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Urszulinie, ul. Lubelska 31, 22-234 Urszulin, tel.: /82/ 571-30-44
 • Komisariat Policji w Urszulinie, ul. Lubelska 31, tel.: /82/ 572-72-84 | tel. alarmowy: 112
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie, al. Józefa Piłsudskiego 66, 22-200 Włodawa, tel. /82/ 572-54-85, /82/ 572-57-10, e-mail: biuro@pcpr.wlodawa.pl
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej, ul. Staszica 9, 21-010 Łęczna, tel. /81/ 531-53-84, e-mail: sekretariat@pcprleczna.pl
 • Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie, ul. Probostwo 6A, 20-089 Lublin tel.: /81/ 466-55-47, e-mail: sekretariat@cik.lublin.eu
Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie udziela bezpłatnego wsparcia dla osób pokrzywdzonych przestępstwem i ich rodzin:
 • poradnictwo specjalistyczne (osobiste, telefoniczne, internetowe)
 • pomoc psychologiczna i terapeutyczna o charakterze krótkoterminowym:
  • indywidualna,
  • grupowa,
  • rodzinna
 • Pomoc interwencyjna – wizyty środowiskowe, rozmowy interwencyjne w sytuacji zgłoszeń o krzywdzeniu dzieci, osób niepełnosprawnych, starszych.
 • Pomoc doraźna osobom w sytuacjach kryzysowych o charakterze nagłym lub traumatycznym tj. : doświadczającym przemocy w rodzinie, ofiarom wypadków, przestępstw (napady, gwałty), doświadczającym straty osób bliskich.
 • Poradnictwo i pomoc prawna w zakresie redagowania pism procesowych, urzędowych, monitorowania przebiegu spraw wspólnie z klientem (osoby niebędące klientami CIK mogą zgłosić się po bezpłatną pomoc prawną w punktach nieodpłatnej pomocy działających w strukturach Urzędu Miasta.
 • Budowanie naturalnego systemu wsparcia w środowisku rodzinnym.
  Działalność edukacyjna i szkoleniowa w zakresie organizowania warsztatów i szkoleń oraz organizowania konferencji, spotkań instytucji świadczących pomoc osobom w sytuacjach kryzysowych.
 • Punkt Interwencyjno-Konsultacyjny – sprawy interwencyjne, ul. Północna 125, 20-818 Lublin, tel.: 733-588-600
 • Ośrodek Wczesnej Interwencji Dla Osób z Problemem Alkoholowym i Ich Rodzin, ul. Północna 3, tel.: /81/ 466-55-45, /81/ 466-54-23, e-mail: owi@cik.lublin.eu
 • Telefon zaufania – czynny całodobowo – 24h/7dni, dyżur całodobowy: 733-588-900
Skip to content