Inspektor Danych Osobowych

  • 4 lipca, 2024

Funkcję Inspektora Ochrony Danych, o którym mowa w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, od 1 lipca 2024 r. pełni Pani Agnieszka Trzebunia.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

  • mailowo: dpo@gops-urszulin.pl,
  • korespondencyjnie: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Urszulinie, ul. Lubelska 31, 22-234 Urszulin
Skip to content