Regulamin Klubu Seniora w Andrzejowie

  • 19 listopada, 2019

Regulamin Klubu Seniora w Andrzejowie

Klub Seniora w Andrzejowie działa w ramach projektu: „Nie jesteśmy sami – kompleksowy program wsparcia osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych z Gminy Urszulin”, nr projektu RPLU.11.02.00-06-0061/18 dofinansowanego ze źródeł programu PRO WL na lata 2014-2020, Działanie 11.2. Usługi społeczne i zdrowotne. Regulamin Klubu jest dostępny w załączniku poniżej lub na biuletynie informacji publicznej (aby przejść kliknij tutaj).

Załącznik: Regulamin Klubu Seniora

Skip to content