Informacja

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Urszulinie informuje, że zbliża się okres składania wniosków o świadczenie wychowawcze tzw. 500+ oraz o świadczenie dobry start tzw. 300+, a także zasiłek rodzinny oraz fundusz alimentacyjny.

Wzorem lat ubiegłych uprzejmie Państwa prosimy o wcześniejsze pobranie wniosków (są już dostępne) oraz zapisanie się na dogodny termin ich złożenia w siedzibie GOPS Urszulin (pokój nr 2) lub telefonicznie pod nr 82 592 00 06.

czytaj dalej…

Informacja
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Urszulinie informuje, że w biuletynie informacji publicznej została umieszczona informacja dla pracowników dotycząca równego traktowania w zatrudnieniu, aby przejść do biuletynu kliknij tutaj lub zapoznać się z informacją kliknij tutaj.
Regulamin FŚS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Urszulinie informuje, że w biuletynie informacji publicznej został umieszczony zakładowy regulamin funduszu świadczeń socjalnych, aby przejść do biuletynu kliknij tutaj

Jeżeli wobec Ciebie stosowana jest przemoc, lub jesteś świadkiem stosowania przemocy w rodzinie zareaguj:

 

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Urszulinie

siedziba: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Urszulinie, ul. Lubelska 31, 22-234 Urszulin

Gdzie zgłosić się po pomoc:

 • Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Urszulinie, ul. Lubelska 31, 22-234 Urszulin
  tel.: /82/ 592-00-11 | /82/ 592-00-12
 • Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Urszulinie, ul. Kwiatowa 35, 22-234 Urszulin
  tel.: /82/ 592-00-08
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Urszulinie, ul. Lubelska 31, 22-234 Urszulin, tel.: /82/ 571-30-44
 • Komisariat Policji w Urszulinie, ul. Lubelska 31, tel.: /82/ 572-72-84 | tel. alarmowy: 112
 • Filia Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej we Włodawie, ul. Trębacka 3, 22-200 Włodawa
  tel.: 504-806-441 | 783-510-310

Filia CPI w Włodawie udziela bezpłatnego wsparcia dla osób pokrzywdzonych przestępstwem i ich rodzin:

 • poradnictwo prawne
 • poradnictwo psychologiczne
 • psychoterapia
 • terapia dzieci skrzywdzonych przestępstwem
 • doradztwo zawodowe
 • pokrycie kosztów związanych z edukacją ogólnokształcącą i zawodową
 • dostosowanie lokalu mieszkalnego do potrzeb osoby pokrzywdzonej, która utraciła sprawność fizyczną
 • udzielanie schronienia w ramach mieszkania interwencyjnego
 • finansowanie dojazdu do CPI w Lublinie, Parczewie, Włodawie, Zamościu, Białej Podlaskiej
 • konsultacje z pracownikiem socjalnym
 • bony żywnościowe
 • zakupy odzieży obuwia i środków czystości
 • dofinansowanie do czynszu
 • pokrycie kosztów świadczeń zdrowotnych, wyrobów medycznych wymaganych w procesie leczenia w związku z uszczerbkiem na zdrowiu w wyniku przestępstwa.