Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego

Celem działalności Wypożyczalni jest ograniczenie skutków niepełnosprawności i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych mieszkających na terenie Gminy Urszulin poprzez umożliwienie im szybkiego powrotu do aktywności fizycznej, społecznej i zawodowej oraz korzystania z różnorodnych form rehabilitacji. czytaj więcej…

Informacja
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Urszulinie informuje, że w biuletynie informacji publicznej została umieszczona informacja dla pracowników dotycząca równego traktowania w zatrudnieniu, aby przejść do biuletynu kliknij tutaj lub zapoznać się z informacją kliknij tutaj.
Regulamin FŚS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Urszulinie informuje, że w biuletynie informacji publicznej został umieszczony zakładowy regulamin funduszu świadczeń socjalnych, aby przejść do biuletynu kliknij tutaj

Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego dla mieszkańców Gminy Urszulin

Regulamin bezpłatnej wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego dla mieszkańców Gminy Urszulin wprowadzony zarządzeniem nr 14/2021 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Urszulinie z dnia 1 października 2021 r.

Celem działalności Wypożyczalni jest ograniczenie skutków niepełnosprawności i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych mieszkających na terenie Gminy Urszulin poprzez umożliwienie im szybkiego powrotu do aktywności fizycznej, społecznej i zawodowej oraz korzystania z różnorodnych form rehabilitacji. Wypożyczalnia realizuje swoje cele w szczególności poprzez nieodpłatne udostępnianie osobom niepełnosprawnym sprzętu rehabilitacyjnego i ortopedycznego. W wypożyczalni dostępny jest sprzęt wymieniony w załączniku.

Osoba zainteresowana wypożyczeniem sprzętu rehabilitacyjnego i ortopedycznego składa pisemny wniosek na formularzu dostępnym w załączniku poniżej w Gminny Ośrodku Pomocy Społecznej w Urszulinie.

Osoby zainteresowane wypożyczeniem sprzętu zapraszamy do kontaktu pod nr /82/ 592-00-13 lub pod adresem e-mail: gops@gops-urszulin.pl

Załączniki: