Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego

Celem działalności Wypożyczalni jest ograniczenie skutków niepełnosprawności i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych mieszkających na terenie Gminy Urszulin poprzez umożliwienie im szybkiego powrotu do aktywności fizycznej, społecznej i zawodowej oraz korzystania z różnorodnych form rehabilitacji. czytaj więcej…

Informacja
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Urszulinie informuje, że w biuletynie informacji publicznej została umieszczona informacja dla pracowników dotycząca równego traktowania w zatrudnieniu, aby przejść do biuletynu kliknij tutaj lub zapoznać się z informacją kliknij tutaj.
Regulamin FŚS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Urszulinie informuje, że w biuletynie informacji publicznej został umieszczony zakładowy regulamin funduszu świadczeń socjalnych, aby przejść do biuletynu kliknij tutaj

Informacja o dniu wolnym

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Urszulinie informuje, że dzień 2 listopada 2023 r. będzie dniem wolnym od pracy w tut. Ośrodku, kliknij tutaj aby zapoznać się z zarządzeniem o dniu wolnym od pracy.

Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego dla mieszkańców Gminy Urszulin

Regulamin bezpłatnej wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego dla mieszkańców Gminy Urszulin wprowadzony zarządzeniem nr 14/2021 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Urszulinie z dnia 1 października 2021 r.

Celem działalności Wypożyczalni jest ograniczenie skutków niepełnosprawności i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych mieszkających na terenie Gminy Urszulin poprzez umożliwienie im szybkiego powrotu do aktywności fizycznej, społecznej i zawodowej oraz korzystania z różnorodnych form rehabilitacji. Wypożyczalnia realizuje swoje cele w szczególności poprzez nieodpłatne udostępnianie osobom niepełnosprawnym sprzętu rehabilitacyjnego i ortopedycznego. W wypożyczalni dostępny jest sprzęt wymieniony w załączniku.

Osoba zainteresowana wypożyczeniem sprzętu rehabilitacyjnego i ortopedycznego składa pisemny wniosek na formularzu dostępnym w załączniku poniżej w Gminny Ośrodku Pomocy Społecznej w Urszulinie.

Osoby zainteresowane wypożyczeniem sprzętu zapraszamy do kontaktu pod nr /82/ 592-00-13 lub pod adresem e-mail: gops@gops-urszulin.pl

Załączniki: