Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego

Celem działalności Wypożyczalni jest ograniczenie skutków niepełnosprawności i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych mieszkających na terenie Gminy Urszulin poprzez umożliwienie im szybkiego powrotu do aktywności fizycznej, społecznej i zawodowej oraz korzystania z różnorodnych form rehabilitacji. czytaj więcej…

Informacja
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Urszulinie informuje, że w biuletynie informacji publicznej została umieszczona informacja dla pracowników dotycząca równego traktowania w zatrudnieniu, aby przejść do biuletynu kliknij tutaj lub zapoznać się z informacją kliknij tutaj.
Regulamin FŚS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Urszulinie informuje, że w biuletynie informacji publicznej został umieszczony zakładowy regulamin funduszu świadczeń socjalnych, aby przejść do biuletynu kliknij tutaj

Informacja o dniu wolnym

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Urszulinie informuje, że dzień 2 listopada 2023 r. będzie dniem wolnym od pracy w tut. Ośrodku, kliknij tutaj aby zapoznać się z zarządzeniem o dniu wolnym od pracy.

zasiłek rodzinny

Zasiłek rodzinny

Wzorem lat ubiegłych przyjmowanie wniosków odbywać się będzie w siedzibie GOPS Urszulin w wyznaczonym dla każdej osoby terminie. Dlatego uprzejmie Państwa prosimy o wcześniejsze pobranie wniosków. Na wniosku umieszczona będzie informacja z datą oraz godziną jego złożenia.

W zawiązku z trwającym stanem zagrożenia epidemicznego oraz w trosce o wspólne bezpieczeństwo prosimy Państwa o dostosowanie się do wyznaczonych terminów.