Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego

Celem działalności Wypożyczalni jest ograniczenie skutków niepełnosprawności i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych mieszkających na terenie Gminy Urszulin poprzez umożliwienie im szybkiego powrotu do aktywności fizycznej, społecznej i zawodowej oraz korzystania z różnorodnych form rehabilitacji. czytaj więcej…

Informacja
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Urszulinie informuje, że w biuletynie informacji publicznej została umieszczona informacja dla pracowników dotycząca równego traktowania w zatrudnieniu, aby przejść do biuletynu kliknij tutaj lub zapoznać się z informacją kliknij tutaj.
Regulamin FŚS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Urszulinie informuje, że w biuletynie informacji publicznej został umieszczony zakładowy regulamin funduszu świadczeń socjalnych, aby przejść do biuletynu kliknij tutaj

Informacja o dniu wolnym

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Urszulinie informuje, że dzień 2 listopada 2023 r. będzie dniem wolnym od pracy w tut. Ośrodku, kliknij tutaj aby zapoznać się z zarządzeniem o dniu wolnym od pracy.

wnioski

Karta Dużej Rodziny

Kartę może uzyskać każdy członek rodziny, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu przynajmniej troje dzieci, czyli:

 • ojciec i matka,
 • macocha lub ojczym (małżonek jednego z rodziców),
 • dzieci.

 Prawo do posiadania Karty przysługuje odpowiednio dziecku:

1)  w wieku do ukończenia 18. roku życia;

2)  w wieku do ukończenia 25. roku życia – w przypadku gdy dziecko uczy się w:

 1. a) szkole – do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego,
 2. b) szkole wyższej – do dnia 30 września roku  – w którym jest planowane ukończenie nauki zgodnie z oświadczeniem, o którym mowa w art. 10 ust. 4 pkt 4 Ustawy o Karcie Dużej Rodziny

3)  bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Kartę mogą dostać także rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka.

Od 1 stycznia 2019 r. z Karty Dużej Rodziny mogą korzystać wszyscy rodzice, którzy kiedykolwiek posiadali na utrzymaniu co najmniej trójkę dzieci.

Karta jest przyznawana niezależnie od dochodu w rodzinie.

Dzięki Karcie Dużej Rodziny można uzyskać zniżki na korzystanie z usług instytucji publicznych i firm prywatnych, które przystąpiły do programu. Są to muzea, parki narodowe, uzdrowiska, obiekty sportowe. Znajdziesz je dzięki specjalnemu oznaczeniu: „Tu honorujemy Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny”.

Aby otrzymać Kartę Dużej Rodziny, wystarczy złożyć wniosek o jej wydanie. Można to zrobić za pośrednictwem ministerialnego portalu Emp@tia lub osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Urszulinie, ul. Lubelska 31, pokój nr 2.

Wypełnij  wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny i przygotuj odpowiednie dokumenty.

Jeśli składasz wniosek również o Kartę mobilną, pobierz lub zaktualizuj aplikację mObywatel do najnowszej wersji. Znajdziesz ją w App Store lub w Google Play:

 1. Android: aplikacja mObywatel 3.0.2 (18.106) lub nowsza.
 2. iOS: aplikacja mObywatel 2.2.3 lub nowsza.

Więcej informacji na temat karty mobilnej znajdziesz klikając tuta

Dodatek osłonowy

Od 4 stycznia 2022 r. można ubiegać się o wypłatę dodatku osłonowego. To nowe świadczenie ma stanowić wsparcie dla najbardziej potrzebujących obywateli w pokryciu części kosztów energii oraz rosnących cen żywności. Zadanie to będzie realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Urszulinie.

Dodatek osłonowy przysługuje za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

Kryterium dochodowe umożliwiające otrzymanie dodatku dochodowego to:

 • w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza 2100 zł na osobę,
 • w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.

Dochód ustalany jest w oparciu o art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

W przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu przekracza kwotę, o której mowa powyżej, obowiązuje mechanizm tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanego dodatku osłonowego będzie wynosić 20 zł.

Wysokość dodatku:

 • 400 zł w skali roku dla gospodarstw domowych jednoosobowych,
 • 600 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 2-3 osobowych,
 • 850 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 4-5 osobowych,
 • 1150 zł w skali roku dla gospodarstw domowych co najmniej 6 osobowych.

WAŻNE:

W przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, świadczenie jest podwyższone i dopłata wynosi:

 • 500 zł w skali roku dla gospodarstw domowych jednoosobowych,
 • 750 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 2-3 osobowych,
 • 1062,5 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 4-5 osobowych,
 • 1437,5 zł w skali roku dla gospodarstw domowych co najmniej 6 osobowych.

Wnioski można składać w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r.:

 1. tradycyjnie (papierowo) w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Urszulinie, ul. Lubelska 31,
 2. elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP – /GOPSUrszulin/SkrytkaESP

Pamiętaj: o prawidłowym i uważnym wypełnieniu druku wniosku.

Pamiętaj: ustawa o dodatku osłonowym stanowi, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Świadczenia przyznane na kompletne wnioski złożone do 31 stycznia 2022 r. będą wypłacone w 2 równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia. Te osoby, które nie złożą wniosku do końca stycznia, nadal będą mogły ubiegać się wsparcie. Wówczas muszą złożyć kompletny wniosek do 31 października 2022 r. W tym przypadku wypłata 100% dodatku zostanie zrealizowana najpóźniej do 2 grudnia 2022 r. 

Więcej informacji na temat dodatku osłonowego można uzyskać pod numerem tel.: /82/ 592-00-06

Dodatkowe informacje na temat dodatku osłonowego na stronie ministerstwa, kliknij tutaj.

Wniosek z załącznikami:

 1. Wniosek o dodatek osłonowy
 2. Klauzula informacyjna do wniosku

Fundusz alimentacyjny

Wnioski będzie można złożyć elektronicznie od 01 lipca 2020 r. oraz tradycyjnie (w siedzibie GOPS Urszulin) od 03 sierpnia 2020 r.

Szczegółowe informacje pod nr telefonu (82) 592 00 06

500+

Osoby, które aktualnie pobierają 500+ nie muszą składać w 2020 r. nowych wniosków, gdyż świadczenie to zostało przyznane do dnia 31.05.2021 r. lub ukończenia przez dziecko  18 r. życia (wyjątek to świeżo upieczeni rodzice lub kolejne dziecko w rodzinie).

Nowe wnioski o 500+ składamy dopiero od 01 lutego 2021 r. – drogą elektroniczną, a od 01 kwietnia 2021 r. – drogą tradycyjną.

300+

Wnioski można złożyć elektronicznie już od 01 lipca 2020 r. oraz tradycyjnie (w siedzibie GOPS Urszulin) od 03 sierpnia 2020 r. Osoby, które będą składać wnioski tradycyjnie, prosimy o wcześniejsze pobranie druków w siedzibie GOPS Urszulin lub ze strony internetowej www.gops-urszulin.pl.

Wypełnione wnioski w wersji papierowej będzie można zostawić w siedzibie GOPS Urszulin w godzinach od 7.30. do 15.30 w wyznaczonym miejscu (pojemniku) bez konieczności zapisywania się na termin ich złożenia. W związku z tym prosimy o dokładne wypełnianie wniosków w szczególności danych adresowych szkół

Przypominamy, że świadczenie 300+ nie przysługuje na dziecko w przedszkolu w zerówce oraz studentom. Wnioski na 300+ można składać do dnia 30 listopada 2020 r.

Zasiłek rodzinny

Wzorem lat ubiegłych przyjmowanie wniosków odbywać się będzie w siedzibie GOPS Urszulin w wyznaczonym dla każdej osoby terminie. Dlatego uprzejmie Państwa prosimy o wcześniejsze pobranie wniosków. Na wniosku umieszczona będzie informacja z datą oraz godziną jego złożenia.

W zawiązku z trwającym stanem zagrożenia epidemicznego oraz w trosce o wspólne bezpieczeństwo prosimy Państwa o dostosowanie się do wyznaczonych terminów.

Informacja

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW:

 • elektronicznie – od dnia 01 lipca 2020 r.
 • tradycyjnie – od dnia 03 sierpnia 2020 r.

UWAGA!

Osoby, które aktualnie pobierają  500+ nie muszą składać w 2020 r. nowych wniosków (wyjątek to świeżo upieczeni rodzice lub kolejne dziecko w rodzinie).