Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego

Celem działalności Wypożyczalni jest ograniczenie skutków niepełnosprawności i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych mieszkających na terenie Gminy Urszulin poprzez umożliwienie im szybkiego powrotu do aktywności fizycznej, społecznej i zawodowej oraz korzystania z różnorodnych form rehabilitacji. czytaj więcej…

Informacja
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Urszulinie informuje, że w biuletynie informacji publicznej została umieszczona informacja dla pracowników dotycząca równego traktowania w zatrudnieniu, aby przejść do biuletynu kliknij tutaj lub zapoznać się z informacją kliknij tutaj.
Regulamin FŚS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Urszulinie informuje, że w biuletynie informacji publicznej został umieszczony zakładowy regulamin funduszu świadczeń socjalnych, aby przejść do biuletynu kliknij tutaj

Informacja o dniu wolnym

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Urszulinie informuje, że dzień 2 listopada 2023 r. będzie dniem wolnym od pracy w tut. Ośrodku, kliknij tutaj aby zapoznać się z zarządzeniem o dniu wolnym od pracy.

300+

300+

Wnioski można złożyć elektronicznie już od 01 lipca 2020 r. oraz tradycyjnie (w siedzibie GOPS Urszulin) od 03 sierpnia 2020 r. Osoby, które będą składać wnioski tradycyjnie, prosimy o wcześniejsze pobranie druków w siedzibie GOPS Urszulin lub ze strony internetowej www.gops-urszulin.pl.

Wypełnione wnioski w wersji papierowej będzie można zostawić w siedzibie GOPS Urszulin w godzinach od 7.30. do 15.30 w wyznaczonym miejscu (pojemniku) bez konieczności zapisywania się na termin ich złożenia. W związku z tym prosimy o dokładne wypełnianie wniosków w szczególności danych adresowych szkół

Przypominamy, że świadczenie 300+ nie przysługuje na dziecko w przedszkolu w zerówce oraz studentom. Wnioski na 300+ można składać do dnia 30 listopada 2020 r.