Informacja

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Urszulinie informuje, że zbliża się okres składania wniosków o świadczenie wychowawcze tzw. 500+ oraz o świadczenie dobry start tzw. 300+, a także zasiłek rodzinny oraz fundusz alimentacyjny.

Wzorem lat ubiegłych uprzejmie Państwa prosimy o wcześniejsze pobranie wniosków (są już dostępne) oraz zapisanie się na dogodny termin ich złożenia w siedzibie GOPS Urszulin (pokój nr 2) lub telefonicznie pod nr 82 592 00 06.

czytaj dalej…

Informacja
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Urszulinie informuje, że w biuletynie informacji publicznej została umieszczona informacja dla pracowników dotycząca równego traktowania w zatrudnieniu, aby przejść do biuletynu kliknij tutaj lub zapoznać się z informacją kliknij tutaj.
Regulamin FŚS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Urszulinie informuje, że w biuletynie informacji publicznej został umieszczony zakładowy regulamin funduszu świadczeń socjalnych, aby przejść do biuletynu kliknij tutaj

Świadczenie wychowawcze – 500 plus

INFORMACJA

dla mieszkańców Gminy Urszulin

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Urszulinie informuje, że zbliża się okres składania wniosków o świadczenie wychowawcze tzw. 500+ oraz o świadczenie dobry start tzw. 300+, a także zasiłek rodzinny oraz fundusz alimentacyjny.

Wzorem lat ubiegłych uprzejmie Państwa prosimy o wcześniejsze pobranie wniosków (są już dostępne) oraz zapisanie się na dogodny termin ich złożenia w siedzibie GOPS Urszulin (pokój nr 2) lub telefonicznie pod nr 82 592 00 06.

Wnioski w formie papierowej przyjmowane będą w siedzibie GOPS Urszulin  (pokój nr 2) od dnia 01 sierpnia 2019 r.

Wnioski można także złożyć w formie elektronicznej już od 01 lipca 2019 r. za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl znajdującego się na stronie Ministerstwa Rodziny oraz między innymi bankowości elektronicznej.

Złożenie wniosków o 500+ w terminie do 30 września 2019 r. gwarantuje wypłatę wyrównania świadczeń począwszy od miesiąca lipca 2019 r.

Ponadto informujemy, że od dnia 01 lipca 2019 r. świadczenie wychowawcze 500+ będzie przysługiwało wszystkim dzieciom do 18. roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.

Natomiast świadczenie 300 + przysługuje raz w roku dzieciom w wieku do 20 roku życia rozpoczynającym nowy rok szkolny lub 24 r. życia w przypadku dzieci niepełnosprawnych. Świadczenie 300+ nie przysługuje na dziecko w przedszkolu oraz tzw. zerówce.

Uprzejmie prosimy aby wypełniając wniosek o świadczenie dobry stary ( 300+) wpisywać we wskazane miejsca rodzaj szkół oraz dokładne dane adresowe szkół.

Wnioski do pobrania:


Informacja

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Urszulinie uprzejmie informuje, że wnioski programu 500 plus na nowy okres zasiłkowy przyjmowane będą od 1 sierpnia 2017 r. w siedzibie Ośrodka, ul. Lubelska 31, pokój nr 2.

Wzorem roku ubiegłego celem usprawnienia realizacji świadczeń już w miesiącu lipcu br. będzie można pobrać wniosek oraz uzgodnić dogodny termin jego złożenia.

Dodatkowe informacje pod nr tel. /82/ 592-00-06.


500 plus

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Urszulinie uprzejmie informuje, że będzie realizował program Rodzina 500 plus. Wnioski można składać od pierwszego kwietnia, czyli od momentu startu programu „Rodzina 500 plus” w siedzibie ośrodka, ul. Lubelska 31, jak i przez internet za pośrednictwem portalu Emp@tia.

Wnioski wydawane są od 16 marca w siedzibie ośrodka. Dodatkowe informacje pod nr tel. /82/ 592-00-06.

Program „Rodzina 500 plus” to nieopodatkowane świadczenie wychowawcze 500 zł miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków. Rodziny mniej zamożne otrzymają wsparcie także na pierwsze dziecko.

Pierwsze dziecko to najstarsze lub jedyne dziecko w wieku do ukończenia 18 r. życia.

Wsparcie na pierwsze dziecko rodzice otrzymają po spełnieniu kryterium dochodowego 800 zł netto na osobę w rodzinie lub 1200 zł netto na osobę w rodzinie, w której wychowywane jest dziecko niepełnosprawne.

Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu trzech miesięcy od startu programu czyli od 1 kwietnia br. do 1 lipca br. włącznie, wówczas świadczenie będzie wypłacone z wyrównaniem od 1 kwietnia 2016 roku.

Jeśli złożymy wniosek po 1 lipca 2016 r. to świadczenie wychowawcze zostanie przyznane od miesiąca złożenia wniosku bez wyrównania za minione miesiące.

Jeśli złożymy wniosek w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. od 1 kwietnia do 1 lipca 2016, ośrodek będzie miał do trzech miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, na wydanie decyzji i wypłacenie świadczenie wychowawczego. Oczywiście rozpatrzenie wniosku i wypłata świadczenia będzie mogła nastąpić wcześniej.

W przypadku wniosków złożonych po 1 lipca 2016 r. obowiązuje zasada, że w przypadku kompletnego wniosku złożonego do 10 dnia miesiąca włącznie, decyzja i wypłata za ten miesiąc do końca tego miesiąca.

Wniosek złożony po 10 dniu danego miesiąca oznacza, że decyzja i wypłata będą najpóźniej ostatniego dnia kolejnego miesiąca, z wyrównaniem za cały miesiąc w którym wniosek został złożony.

Świadczenie wychowawcze będzie wypłacane w sposób dogodny dla rodziców lub opiekunów, czyli przelewem na konto.

Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci pobierz.

Wniosek o świadczenie wychowawcze pobierz.