Skargi i wnioski

INFORMACJA DOTYCZĄCA SPOSOBU ZŁOŻENIA SKARGI/WNIOSKU W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W URSZULINIE

Skargi/wnioski można składać:

 • listownie na adres:
  GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W URSZULINIE
  Lubelska 31
  22-234 Urszulin
 • osobiście – w sekretariacie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, przy ul. Lubelska 31, w dni robocze, w godzinach 8:00 – 15:00
 • faksem – na numer: +48 82 592 00 14
 • za pośrednictwem ePUAP – adres strony internetowej epuap.gov.pl.
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej – na adres gops@gops-urszulin.pl

Interesantów zgłaszający się w sprawach skarg i wniosków przyjmuje Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Urszulinie w każdy poniedziałek w godz. od 12:00 do 15:00

WAŻNE!

Skargi/wniosku nie można złożyć telefonicznie.

Skarga/Wniosek powinny zawierać:

 • imię i nazwisko wnoszącego,
 • dokładny adres do korespondencji,
 • dokładny opis zdarzenia.

WAŻNE!

Skargi w imieniu innych osób można składać wyłącznie za ich wiedzą i zgodą. Brak zgody powoduje, że taką skargę pozostawia się w aktach skargi bez udzielenia odpowiedzi występującemu.

Zgodnie z § 8 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu osoby wnoszącej sprawę pozostawione będą bez rozpoznania.