Program „Czyste Powietrze”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Urszulinie wydaje zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego na potrzeby Programu „Czyste Powietrze” 2.0.

Wydanie zaświadczenia następuje na żądanie osoby fizycznej.

Zaświadczenie nie podlega opłacie skarbowej na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.