Informacja

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Urszulinie informuje, że zbliża się okres składania wniosków o świadczenie wychowawcze tzw. 500+ oraz o świadczenie dobry start tzw. 300+, a także zasiłek rodzinny oraz fundusz alimentacyjny.

Wzorem lat ubiegłych uprzejmie Państwa prosimy o wcześniejsze pobranie wniosków (są już dostępne) oraz zapisanie się na dogodny termin ich złożenia w siedzibie GOPS Urszulin (pokój nr 2) lub telefonicznie pod nr 82 592 00 06.

czytaj dalej…

Informacja
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Urszulinie informuje, że w biuletynie informacji publicznej została umieszczona informacja dla pracowników dotycząca równego traktowania w zatrudnieniu, aby przejść do biuletynu kliknij tutaj lub zapoznać się z informacją kliknij tutaj.
Regulamin FŚS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Urszulinie informuje, że w biuletynie informacji publicznej został umieszczony zakładowy regulamin funduszu świadczeń socjalnych, aby przejść do biuletynu kliknij tutaj

Kontakt

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Urszulinie

ul.  Lubelska 31
22-234 Urszulin
e-mail: gops@gops-urszulin.pl
tel.: /82/ 571-30-44
fax: /82/ 592-00-14

Ośrodek czynny jest:
PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK 7.30 – 15.30

Kierownik 

Marzena Trzaskowska

tel.:/82/ 592-00-13

Główny Księgowy

Maria Trościańczyk

tel.:/82/ 592-00-13

Specjalista pracy socjalnej:

tel.:/82/ 592-00-11

Bogumiła Rabaniuk
Rejon pracy socjalnej: Urszulin, Wereszczyn, Sumin, Nowe Załucze, Zabrodzie, Borysik, Kozubata,   Zastawie, Wielkopole

Danuta Grad
Rejon pracy socjalnej: Wytyczno, Andrzejów, Wiązowiec, Michałów, Andrzejów Osada, Zawadówka, Wola Wereszczyńska

Pracownik socjalny:

tel.:/82/ 592-00-12

Ewelina Szurek
Rejon pracy socjalnej: Dębowiec, Grabniak, Stare Załucze, Jamniki, Łomnica, Przymiarki, Wólka Wytycka, Wincencin, Babsk, Urszulin: ul. Chełmska, ul. Szkolna

 

Inspektor:

tel.:/82/ 592-00-06

Iwona Jung
– Fundusz alimentacyjny, Dodatki mieszkaniowe, Dodatki energetyczne, Karta Dużej Rodziny, Działania podejmowane wobec dłużnika alimentacyjnego

Sylwia Hodun
– Świadczenia rodzinne: zasiłek rodzinny z dodatkami, zasiłek pielęgnacyjny, świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, „Becikowe”

Zespół Interdyscyplinarny w Urszulinie

siedziba w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej

ul. Lubelska 31

22-234 Urszulin

tel.: /82/ 592-00-11

tel.:/82/ 592-00-12

Telefony alarmowe pobierz.

Telefon alarmowy Policji: 112