Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego

Celem działalności Wypożyczalni jest ograniczenie skutków niepełnosprawności i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych mieszkających na terenie Gminy Urszulin poprzez umożliwienie im szybkiego powrotu do aktywności fizycznej, społecznej i zawodowej oraz korzystania z różnorodnych form rehabilitacji. czytaj więcej…

Informacja
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Urszulinie informuje, że w biuletynie informacji publicznej została umieszczona informacja dla pracowników dotycząca równego traktowania w zatrudnieniu, aby przejść do biuletynu kliknij tutaj lub zapoznać się z informacją kliknij tutaj.
Regulamin FŚS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Urszulinie informuje, że w biuletynie informacji publicznej został umieszczony zakładowy regulamin funduszu świadczeń socjalnych, aby przejść do biuletynu kliknij tutaj

Informacja o dniu wolnym

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Urszulinie informuje, że dzień 2 listopada 2023 r. będzie dniem wolnym od pracy w tut. Ośrodku, kliknij tutaj aby zapoznać się z zarządzeniem o dniu wolnym od pracy.

Kolonie dla dzieci rolników

Szanowni Państwo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Urszulinie informuje, że Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oświatowo-Wychowawczych im. Teresy Kras otrzymało z Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników dofinansowanie na zorganizowanie letniego wypoczynku dla dzieci rolników w ramach promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej, w poniższych miejscowościach:

– Bieszczady, w miejscowości Lesko, woj. podkarpackie, w terminie: 08.08 – 21.08.2015r. – 109 wolnych miejsc

– Zatoka Gdańska, w miejscowości Rzucewo, woj. pomorskie, powiat pucki, w terminie: 09.08 – 22.08.2015r. – 16 wolnych miejsc

– Pojezierze Pałuckie, w miejscowości Gąsawa, powiat żniński, woj. kujawsko-pomorskie w terminie: 30.07 – 12.08.2015r. – 39 wolnych miejsc

Koszt kolonii letniej dla jednej osoby wynosi 1050,00 zł brutto, z czego dofinansowanie Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników wynosi 700,00 zł brutto. Różnicę wynikającą z kosztów wypoczynku i dofinansowania FSUSR, tj. 350,00 zł pokrywa rodzic (opiekun prawny).

Wypoczynek organizowany jest dla osób w wieku do 16 roku życia (urodzonych po 1 stycznia 1999 roku), których co najmniej jedno z rodziców (prawnych opiekunów) jest ubezpieczone w pełnym zakresie w Kasie Rolnego Ubezpieczenia Społecznego (jednocześnie w zakresie emerytalno-rentowym oraz wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim) lub pobiera rentę bądź emeryturę z kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Ilość miejsc ograniczona decyduje kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenia należy dokonać do 24.07.2015 r. w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Urszulinie do godz. 1500, tel. 82 57-13-044 (karty kwalifikacyjne do pobrania)