Inspektor Danych Osobwych

Marek Grabowski Inspektor ochrony danych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Urszulinie – kontakt w następujący sposób:

a) mailowo: dpo@gops-urszulin.pl,

b) korespondencyjnie: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Urszulinie, ul. Lubelska 31, 22-234 Urszulin,

c) osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 14:00.