Dzień wolny od pracy
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Urszulinie informuje, że zgodnie z zarządzeniem nr 2/2018 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Urszulinie dzień 24 grudnia 2018 r. będzie dniem wolnym od pracy za święto 6 stycznia 2018 r. przypadające w dniu wolnym od pracy.
Informacja
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Urszulinie informuje, że w biuletynie informacji publicznej została umieszczona informacja dla pracowników dotycząca równego traktowania w zatrudnieniu, aby przejść do biuletynu kliknij tutaj lub zapoznać się z informacją kliknij tutaj.
Regulamin FŚS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Urszulinie informuje, że w biuletynie informacji publicznej został umieszczony zakładowy regulamin funduszu świadczeń socjalnych, aby przejść do biuletynu kliknij tutaj

Inspektor Danych Osobwych

Marek Grabowski Inspektor ochrony danych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Urszulinie – kontakt w następujący sposób:

a) mailowo: dpo@gops-urszulin.pl,

b) korespondencyjnie: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Urszulinie, ul. Lubelska 31, 22-234 Urszulin,

c) osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 14:00.