„Dobry zawód dla Ciebie” oraz „Aktywni i skuteczni na rynku pracy”

Fundacja Inicjatyw Menedżerskich zaprasza do udziału w bezpłatnych projektach „Dobry zawód dla Ciebie” oraz „Aktywni i skuteczni na rynku pracy”.

REKRUTACJA OD WRZEŚNIA 2016

Projekt „Dobry zawód dla Ciebie” skierowany jest do osób bezrobotnych i biernych zawodowo z województwa lubelskiego w wieku powyżej 30 roku życia, w tym w szczególności:

 • osoby niepełnosprawne
 • rolników i członków ich rodzin prowadzących indywidualne gospodarstwa rolne do wielkości 2 ha
 • długotrwale bezrobotnych (powyżej 12 miesięcy)
 • osoby bierne zawodowo (niepracujące i niezarejestrowane w urzędzie pracy)

Szkolenia zawodowe:

 • Monter paneli PV

dla osób z wykształceniem ponadgimnazjalnym

 • Tester aplikacji mobilnych

dla osób z wykształceniem ponadgimnazjalnym

 • Kucharz/kucharka z egzaminem czeladniczym

dla osób z wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym lub ponadgimnazjalnym

 • Fryzier/fryzierka z egzaminem czeladniczym

dla osób z wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym lub ponadgimnazjalnym

Więcej informacji o tym projekcie, kliknij tutaj.

Projekt „Aktywni i skuteczni na rynku pracy” skierowany jest do osób bezrobotnych i biernych zawodowo z województwa lubelskiego w wieku powyżej 30 roku życia, w tym w szczególności:

 • osoby niepełnosprawne
 • osoby w wieku 50 lat i więcej
 • rolników i członków ich rodzin prowadzących indywidualne gospodarstwa rolne do wielkości 2 ha
 • długotrwale bezrobotnych
 • osoby bierne zawodowo (niepracujące i niezarejestrowane w urzędzie pracy)

Szkolenia zawodowe:

 • Monter paneli PV (paneli słonecznych)

dla osób z wykształceniem ponadgimnazjalnym

 • Projektant aplikacji sieciowych i multimedialnych

dla osób z wykształceniem wyższym

 • Kosmetyczka z egzaminem czeladniczym

dla osób z wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym lub ponadgimnazjalnym

 • Cukiernik z egzaminem czeladniczym

dla osób z wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym lub ponadgimnazjalnym

Więcej informacji o tym projekcie, kliknij tutaj.

5 miesięczne płatne staże zawodowe dla każdego uczestnika

Poradnictwo zawodowe

Uczestnicy dodatkowo otrzymają zwrot kosztów dojazdu, zwrot kosztów opieki nad osobą zależną, stypendium szkoleniowe i stażowe, catering w trakcie szkoleń i zajęć grupowych.