Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego

Celem działalności Wypożyczalni jest ograniczenie skutków niepełnosprawności i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych mieszkających na terenie Gminy Urszulin poprzez umożliwienie im szybkiego powrotu do aktywności fizycznej, społecznej i zawodowej oraz korzystania z różnorodnych form rehabilitacji. czytaj więcej…

Informacja
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Urszulinie informuje, że w biuletynie informacji publicznej została umieszczona informacja dla pracowników dotycząca równego traktowania w zatrudnieniu, aby przejść do biuletynu kliknij tutaj lub zapoznać się z informacją kliknij tutaj.
Regulamin FŚS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Urszulinie informuje, że w biuletynie informacji publicznej został umieszczony zakładowy regulamin funduszu świadczeń socjalnych, aby przejść do biuletynu kliknij tutaj

Informacja o dniu wolnym

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Urszulinie informuje, że dzień 2 listopada 2023 r. będzie dniem wolnym od pracy w tut. Ośrodku, kliknij tutaj aby zapoznać się z zarządzeniem o dniu wolnym od pracy.

Karta Dużej Rodziny

Kartę może uzyskać każdy członek rodziny, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu przynajmniej troje dzieci, czyli:

  • ojciec i matka,
  • macocha lub ojczym (małżonek jednego z rodziców),
  • dzieci.

 Prawo do posiadania Karty przysługuje odpowiednio dziecku:

1)  w wieku do ukończenia 18. roku życia;

2)  w wieku do ukończenia 25. roku życia – w przypadku gdy dziecko uczy się w:

  1. a) szkole – do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego,
  2. b) szkole wyższej – do dnia 30 września roku  – w którym jest planowane ukończenie nauki zgodnie z oświadczeniem, o którym mowa w art. 10 ust. 4 pkt 4 Ustawy o Karcie Dużej Rodziny

3)  bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Kartę mogą dostać także rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka.

Od 1 stycznia 2019 r. z Karty Dużej Rodziny mogą korzystać wszyscy rodzice, którzy kiedykolwiek posiadali na utrzymaniu co najmniej trójkę dzieci.

Karta jest przyznawana niezależnie od dochodu w rodzinie.

Dzięki Karcie Dużej Rodziny można uzyskać zniżki na korzystanie z usług instytucji publicznych i firm prywatnych, które przystąpiły do programu. Są to muzea, parki narodowe, uzdrowiska, obiekty sportowe. Znajdziesz je dzięki specjalnemu oznaczeniu: „Tu honorujemy Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny”.

Aby otrzymać Kartę Dużej Rodziny, wystarczy złożyć wniosek o jej wydanie. Można to zrobić za pośrednictwem ministerialnego portalu Emp@tia lub osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Urszulinie, ul. Lubelska 31, pokój nr 2.

Wypełnij  wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny i przygotuj odpowiednie dokumenty.

Jeśli składasz wniosek również o Kartę mobilną, pobierz lub zaktualizuj aplikację mObywatel do najnowszej wersji. Znajdziesz ją w App Store lub w Google Play:

  1. Android: aplikacja mObywatel 3.0.2 (18.106) lub nowsza.
  2. iOS: aplikacja mObywatel 2.2.3 lub nowsza.

Więcej informacji na temat karty mobilnej znajdziesz klikając tuta