Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego

Celem działalności Wypożyczalni jest ograniczenie skutków niepełnosprawności i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych mieszkających na terenie Gminy Urszulin poprzez umożliwienie im szybkiego powrotu do aktywności fizycznej, społecznej i zawodowej oraz korzystania z różnorodnych form rehabilitacji. czytaj więcej…

Informacja
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Urszulinie informuje, że w biuletynie informacji publicznej została umieszczona informacja dla pracowników dotycząca równego traktowania w zatrudnieniu, aby przejść do biuletynu kliknij tutaj lub zapoznać się z informacją kliknij tutaj.
Regulamin FŚS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Urszulinie informuje, że w biuletynie informacji publicznej został umieszczony zakładowy regulamin funduszu świadczeń socjalnych, aby przejść do biuletynu kliknij tutaj

Informacja o dniu wolnym

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Urszulinie informuje, że dzień 2 listopada 2023 r. będzie dniem wolnym od pracy w tut. Ośrodku, kliknij tutaj aby zapoznać się z zarządzeniem o dniu wolnym od pracy.

Paczki żywnościowe dla osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Urszulinie informuje, że  dla mieszkańców gminy Urszulin wydawane są paczki żywnościowe przez Gminne Koło Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Urszulinie w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa na lata 2014-2020 współfinansowanego z FEAD.

Od 1 października 2015 r. paczki żywnościowe wydawane są do osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji, spełniających przesłanki wskazane w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, których dochód nie przekracza dla:

  • osób samotnie gospodarujących – 951 zł,
  • osób w rodzinie – 771 zł.

Paczki wydawane są na podstawie listy osób zakwalifikowanych do pomocy z PO PŻ i aktualnych skierowań wydawanych w siedzibie Ośrodka.

Osoby, które otrzymały paczki żywnościowe w 2015 roku na podstawie skierowań prosi się o ponowną wizytę w siedzibie Ośrodka w celu uzyskania aktualnego skierowania uprawniającego do otrzymania paczek żywnościowych w 2016 roku.