Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego

Celem działalności Wypożyczalni jest ograniczenie skutków niepełnosprawności i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych mieszkających na terenie Gminy Urszulin poprzez umożliwienie im szybkiego powrotu do aktywności fizycznej, społecznej i zawodowej oraz korzystania z różnorodnych form rehabilitacji. czytaj więcej…

Informacja
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Urszulinie informuje, że w biuletynie informacji publicznej została umieszczona informacja dla pracowników dotycząca równego traktowania w zatrudnieniu, aby przejść do biuletynu kliknij tutaj lub zapoznać się z informacją kliknij tutaj.
Regulamin FŚS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Urszulinie informuje, że w biuletynie informacji publicznej został umieszczony zakładowy regulamin funduszu świadczeń socjalnych, aby przejść do biuletynu kliknij tutaj

Informacja o dniu wolnym

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Urszulinie informuje, że dzień 2 listopada 2023 r. będzie dniem wolnym od pracy w tut. Ośrodku, kliknij tutaj aby zapoznać się z zarządzeniem o dniu wolnym od pracy.

“Dobry zawód dla Ciebie” oraz “Aktywni i skuteczni na rynku pracy”

Fundacja Inicjatyw Menedżerskich zaprasza do udziału w bezpłatnych projektach “Dobry zawód dla Ciebie” oraz “Aktywni i skuteczni na rynku pracy”.

REKRUTACJA OD WRZEŚNIA 2016

Projekt “Dobry zawód dla Ciebie” skierowany jest do osób bezrobotnych i biernych zawodowo z województwa lubelskiego w wieku powyżej 30 roku życia, w tym w szczególności:

  • osoby niepełnosprawne
  • rolników i członków ich rodzin prowadzących indywidualne gospodarstwa rolne do wielkości 2 ha
  • długotrwale bezrobotnych (powyżej 12 miesięcy)
  • osoby bierne zawodowo (niepracujące i niezarejestrowane w urzędzie pracy)

czytaj dalej…