Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego

Celem działalności Wypożyczalni jest ograniczenie skutków niepełnosprawności i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych mieszkających na terenie Gminy Urszulin poprzez umożliwienie im szybkiego powrotu do aktywności fizycznej, społecznej i zawodowej oraz korzystania z różnorodnych form rehabilitacji. czytaj więcej…

Informacja
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Urszulinie informuje, że w biuletynie informacji publicznej została umieszczona informacja dla pracowników dotycząca równego traktowania w zatrudnieniu, aby przejść do biuletynu kliknij tutaj lub zapoznać się z informacją kliknij tutaj.
Regulamin FŚS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Urszulinie informuje, że w biuletynie informacji publicznej został umieszczony zakładowy regulamin funduszu świadczeń socjalnych, aby przejść do biuletynu kliknij tutaj

Informacja o dniu wolnym

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Urszulinie informuje, że dzień 2 listopada 2023 r. będzie dniem wolnym od pracy w tut. Ośrodku, kliknij tutaj aby zapoznać się z zarządzeniem o dniu wolnym od pracy.

Dodatek osłonowy

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Urszulinie informuje, że dnia 4 stycznia 2022 r. weszła w życie ustawa wprowadzająca nowe świadczenie tzw. dodatek osłonowy. To specjalne świadczenie, które jest elementem rządowej  tarczy inflacyjnej skierowanej do jedno- i wieloosobowych gospodarstw domowych o dochodach nieprzekraczających odpowiednio przypadającego na jedna osobę w danym gospodarstwie domowym. Aby otrzymać pomoc finansową, konieczne jest złożenie stosownego wniosku. Szczegółowe informacje dotyczące wysokości dodatku osłonowego, sposobu jego realizacji, terminów składania wniosków jak również formularz wniosku o wypłatę dodatku osłonowego wraz z instrukcją dotycząca sposobu jego wypełnienia znajdą Państwo w zakładce dodatek osłonowy.

Link do zakładki dodatek osłonowy

Dodatek osłonowy