Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego

Celem działalności Wypożyczalni jest ograniczenie skutków niepełnosprawności i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych mieszkających na terenie Gminy Urszulin poprzez umożliwienie im szybkiego powrotu do aktywności fizycznej, społecznej i zawodowej oraz korzystania z różnorodnych form rehabilitacji. czytaj więcej…

Informacja
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Urszulinie informuje, że w biuletynie informacji publicznej została umieszczona informacja dla pracowników dotycząca równego traktowania w zatrudnieniu, aby przejść do biuletynu kliknij tutaj lub zapoznać się z informacją kliknij tutaj.
Regulamin FŚS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Urszulinie informuje, że w biuletynie informacji publicznej został umieszczony zakładowy regulamin funduszu świadczeń socjalnych, aby przejść do biuletynu kliknij tutaj

Informacja o dniu wolnym

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Urszulinie informuje, że dzień 2 listopada 2023 r. będzie dniem wolnym od pracy w tut. Ośrodku, kliknij tutaj aby zapoznać się z zarządzeniem o dniu wolnym od pracy.

INFORMACJA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Urszulinie uprzejmie informuje, że od 01.04.2022 r. do 31.12.2022 r. są świadczone bezpłatne usługi psychologa dla mieszkańców Gminy Urszulin, w każdy pierwszy czwartek miesiąca w godzinach: od 13:30 do 16:30 w budynku Urzędu Gminy Urszulin.

Przedmiotem usługi jest świadczenie usług psychologicznych, poprzez realizację wsparcia psychologicznego dla różnych grup docelowych, tj. dla osób pozostających bez pracy, osób starszych, osób z niepełnosprawnością, doświadczających przemocy, rodzin z dziećmi, wymagających pomocy w rozwiązywaniu problemów, których nie mogą pokonać, wykorzystując własne uprawnienia i możliwości w zależności od bieżących potrzeb osób zgłaszających się po pomoc.

Świadczenie usług psychologicznych będzie obejmowało szeroko rozumiane wsparcie, poradnictwo specjalistyczne, udzielanie konsultacji oraz terapię psychologiczną.